Data fra N/A - Kuratert av Toby Galbraith - Sist oppdatert 14 July 2016

Indikasjon(er)

Feber, smertetilstander og reumatiske lidelser.

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Airway Disease

The Airway Disease Learning Zone is an area where you can access the information about VisionAir and see video presentations from the forum. The Inhalation Technology page features a video presentation from the live broadcast presented by key faculty.

Besøk Airway Disease

Kronisk spontan urticaria

Bruk våre casestudier av pasienter for å finne ut hvordan eksperter diagnostiserer og behandler kronisk spontan urticaria

+ 3 more

Besøk Kronisk spontan urticaria

Beslektet innhold i den globale utgaven

Beskrivelse, presentasjon og dosering

Beskrivelse
Acetylsalisylsyre har analgetisk, antipyretisk og antireumatisk effekt.
Presentasjon
TABLETTER 300 mg: Hver tablett inneh.: Acid. acetylsalicylic. 300 mg, calc. carbon. 90 mg, acid. citric. sicc. 30 mg, const. ad ca. 500 mg. Med delestrek.
Dosering
< Voksne og større barn: 2-3 tabletter. Tablettene løses i vann eller saft. Dosene kan gis inntil 4 ganger i døgnet.Analgetikum. Antipyretikum. Antireumatikum.Overgang i placenta: Passerer placenta. Overgang i morsmelk: Moderate mengder ved normale analgetiske doser, forsiktighet bør utvises ved vedvarende høy dosering.

Forholdsregler, negative reaksjoner og kontraindikasjoner

Spesielle forholdsregler
Spedbarn og småbarn bør ikke gis full salisylatdose i mer enn 2-3 dager pga. faren for acidose. Forsiktighet ved asthma bronchiale, koagulasjonsdefekter, dyspepsi, tidligere ulcus ventriculi eller redusert nyre- eller leverfunksjon. Det er antatt at det kan være en sammenheng mellom Reyes syndrom og acetylsalisylsyre brukt ved feber forårsaket av virusinfeksjoner hos barn (influensa og vannkopper). Derfor anbefales ikke preparatet gitt til barn med disse sykdommer.
Bivirkninger eller utilsiktede virkninger
Symptomer: Øresus og svimmelhet som tegn på salisylisme. Se Bivirkninger. Forgiftning: Forhøyet temperatur. Stimulering av respirasjonen (respiratorisk alkalose). Alvorlige forgiftninger kan føre til acidose. Mindre barn som er spesielt følsomme, kan få forgiftningssymptomer allerede etter 1,5 g (som engangsdose). Behandling: Alvorlige forgiftninger krever sykehusbehandling. acetylsalisylsyre
Kontraindikasjoner
Aktivt ulcus ventriculi. Overømfintlighet for salisylater.

Interaksjoner

Mulighet for økt effekt (antikoagulantia, antidiabetika), resp. nedsatt effekt (f.eks. probenecid), når de administreres sammen med acetylsalisylsyre.

 

Mer informasjon

Kategori Verdi
Produsent Reckitt & Colman