Data fra Some Pharmaceutical Company - Kuratert av Toby Galbraith - Sist oppdatert 14 July 2016

Indikasjon(er)

Feber, smertetilstander og reumatiske lidelser.

Beskrivelse, presentasjon og dosering

Beskrivelse
Acetylsalisylsyre har analgetisk, antipyretisk og antireumatisk effekt.
Presentasjon
TABLETTER 300 mg: Hver tablett inneh.: Acid. acetylsalicylic. 300 mg, calc. carbon. 90 mg, acid. citric. sicc. 30 mg, const. ad ca. 500 mg. Med delestrek.
Dosering
< Voksne og større barn: 2-3 tabletter. Tablettene løses i vann eller saft. Dosene kan gis inntil 4 ganger i døgnet.Analgetikum. Antipyretikum. Antireumatikum.Overgang i placenta: Passerer placenta. Overgang i morsmelk: Moderate mengder ved normale analgetiske doser, forsiktighet bør utvises ved vedvarende høy dosering.

Forholdsregler, negative reaksjoner og kontraindikasjoner

Spesielle forholdsregler
Spedbarn og småbarn bør ikke gis full salisylatdose i mer enn 2-3 dager pga. faren for acidose. Forsiktighet ved asthma bronchiale, koagulasjonsdefekter, dyspepsi, tidligere ulcus ventriculi eller redusert nyre- eller leverfunksjon. Det er antatt at det kan være en sammenheng mellom Reyes syndrom og acetylsalisylsyre brukt ved feber forårsaket av virusinfeksjoner hos barn (influensa og vannkopper). Derfor anbefales ikke preparatet gitt til barn med disse sykdommer.
Bivirkninger eller utilsiktede virkninger
Symptomer: Øresus og svimmelhet som tegn på salisylisme. Se Bivirkninger. Forgiftning: Forhøyet temperatur. Stimulering av respirasjonen (respiratorisk alkalose). Alvorlige forgiftninger kan føre til acidose. Mindre barn som er spesielt følsomme, kan få forgiftningssymptomer allerede etter 1,5 g (som engangsdose). Behandling: Alvorlige forgiftninger krever sykehusbehandling. acetylsalisylsyre
Kontraindikasjoner
Aktivt ulcus ventriculi. Overømfintlighet for salisylater.

Interaksjoner

Mulighet for økt effekt (antikoagulantia, antidiabetika), resp. nedsatt effekt (f.eks. probenecid), når de administreres sammen med acetylsalisylsyre.

Mer informasjon

Kategori Verdi
Produsent Reckitt & Colman