Data fra Some Pharmaceutical Company - Kuratert av Toby Galbraith - Sist oppdatert 14 July 2016

Indikasjon(er)

Allergisk rhinitt og konjunktivitt. Histaminutløst hudbesvær.

Beskrivelse, presentasjon og dosering

Beskrivelse
Selektiv, perifer histamin 1 -reseptorantagonist. Har i kliniske studier ikke gitt sederende virkning. Gir ikke antikolinerge, adrenerge eller serotonin effekter i kliniske doser. Potenserer ikke effekten av alkohol eller diazepam.
Presentasjon
MIKSTUR 1 mg/ml: Clarityn: 1 ml inneh.: Loratadin. 1 mg, sacchar. 600 mg, const. q.s., aqua purif. ad 1 ml. Ferskensmak.
SMELTETABLETTER 10 mg: Clarityn-S: Hver smeltetablett inneh.: Loratadin. 10 mg, mannitol., acid. citric. Mintsmak.
TABLETTER 10 mg: Clarityn: Hver tablett inneh.: Loratadin. 10 mg, lactos. 71 mg, const. q.s.
Dosering
Mikstur: Barn: 2-12 år: <= 30 kg: 5 ml 1 gang daglig. Voksne og barn > 30 kg: 10 ml 1 gang daglig. Smeltetabletter: Voksne og barn > 30 kg: 1 smeltetablett 1 gang daglig. Smeltetabletten løser seg raskt på eller under tungen. Tabletter: Barn: 2-12 år: <= 30 kg: 1 / ² tablett 1 gang daglig. Voksne og barn > 30 kg: 1 tablett 1 gang daglig.Antihistamin.Overgang i placenta: Ikke klarlagt. Overgang i morsmelk: Utskilles i morsmelk i samme konsentrasjon som i plasma. Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt, bør derfor kun brukes hvis potensielle fordeler rettferdiggjør potensiell risiko for fosteret.

Forholdsregler, negative reaksjoner og kontraindikasjoner

Spesielle forholdsregler
Sikkerhet og effekt hos barn under 2 år er ennå ikke etablert. Ved sterkt nedsatt leverfunksjon bør dosen reduseres enten til 5 mg 1 gang daglig eller 10 mg hver annen dag.
Bivirkninger eller utilsiktede virkninger
Har ennå ikke sett tilfeller av overdosering, men hvis dette skjer bør brekninger fremkalles f.eks. med Brekkmiddel til barn.
Kontraindikasjoner
Hypersensitivitet for noen av innholdsstoffene.

Mer informasjon

Kategori Verdi
Produsent Schering-Plough