Data fra N/A - Kuratert av Toby Galbraith - Sist oppdatert 25 August 2009

Indikasjon(er)

Luftveislidelser med patologisk seig slimdannelse: Trakeobronkitt, bronkittisk emfysem, astmatisk bronkitt, pneumokonioser og kronisk betennelsesaktige lungesykdommer, bronkiektasier. Ved sputumprovokasjon for undersøkning på TB eller tumorceller.

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Kronisk spontan urticaria

Bruk våre casestudier av pasienter for å finne ut hvordan eksperter diagnostiserer og behandler kronisk spontan urticaria

+ 3 more

Besøk Kronisk spontan urticaria

Prostatakreft

Hvordan kan man balansere de skadelige effektene av behandling med kontroll av vekst av prostatakreft i ellers friske pasienter?

+ 1 more

Besøk Prostatakreft

Beslektet innhold i den globale utgaven

Beskrivelse, presentasjon og dosering

Beskrivelse
Ekspektorans og mukolytikum.
Presentasjon
OPPLØSNING 2 mg/ml: 1 ml (15 dråper) inneh.: Bromhexin. hydrochlorid. 2 mg, methyl. parahydroxybenz. (E 218), const. q.s., aqua purif. ad 1 ml.
TABLETTER 8 mg: Hver tablett inneh.: Bromhexin. hydrochlorid. 8 mg. Med delestrek.
Dosering

Individuell dosering: I starten av behandlingen (4-5 første dager) kan det være aktuelt å starte med høyeste anbefalte dosering. Oppløsning: Peroralt: Voksne: 4-8 ml 3 ganger daglig.

Barn: Over 10 år: 2-4 ml 3 ganger daglig. 5-10 år: 1-2 ml 3 ganger daglig. Småbarn: 12-24 dråper 3 ganger daglig. Spedbarn: 8-16 dråper 3 ganger daglig. Inhalasjon: Oppløsningen fortynnes med like deler destillert vann. Voksne: 2-4 ml 2-3 ganger daglig. Barn: Over 10 år: 2-4 ml 1-2 ganger daglig. 5-10 år: 1-2 ml 2 ganger daglig. Småbarn: 10-20 dråper 2 ganger daglig. Spedbarn: 5-10 dråper 2 ganger daglig. Tabletter: Voksne: 1-2 tabletter 3 ganger daglig. Barn: Over 10 år: 1 / ² -1 tablett 3 ganger daglig.

Ekspektorerende middel.Overgang i placenta: Lang klinisk erfaring indikerer ikke risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet. Overgang i morsmelk: Går over i små mengder. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.

Forholdsregler, negative reaksjoner og kontraindikasjoner

Spesielle forholdsregler

Forsiktighet utvises ved ulcus pepticum. Kan ved nylig overstått hemoptyse løse koagler og ny blødning kan oppstå. Inhalasjonsterapi kan hos et fåtall pasienter utløse hosteanfall. Kan forebygges ved oppvarming av oppløsningen. Ved asthma bronchiale og astmatiske tilstander kan inhalasjonsterapi med bromheksin utløse bronkospasme. Dette unngås ved å gi et bronkospasmolytikum på forhånd.

Kontraindikasjoner
Kjent overfølsomhet for bromheksin.

 

Mer informasjon

Kategori Verdi
Produsent Boehringer Ingelheim