Geschreven door epgonline.org - Laatst bijgewerkt op 07 June 2017

Melden van de ongewenste voorvallen

De website van epgonline.org is niet de juiste plaats om te discusiëren over veiligheidskwesties of bijwerkingen in verband met een farmaceutisch product of dienst. Als u, uw patiënt of iemand die u kent last mocht hebben van een bijwerking bij het nemen van een geneesmiddel (alternatief, op basis van kruiden, complementair of regulier), meld dit dan bij de juiste medische autoriteit in uw land of regio.

Melden van de ongewenste voorvallen

Gebruikers in de Europese Unie (EU) moeten bijwerkingen melden bij het Europees Geneesmiddelenbureau of hun nationale bevoegde autoriteit. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Gebruikers in de VS moeten bijwerkingen bij de FDA melden. Meer informatie over dit onderwerp kunt u hier vinden.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites of links die misschien inactief zijn geworden. Bovenstaande links zijn uitsluitend bedoeld als leidraad.

Definitie van ongewenste voorvallen

Een ongewenst voorval wordt gedefinieerd als een ongunstig en onbedoeld teken, symptoom of ziekte die tijdelijk in verband kan worden gebracht met het gebruik van een geneesmiddel, ongeacht of dit met het geneesmiddel in verband kan worden gebracht.

Het verwijderen van berichten over ongewenste voorvallen

De uitgever behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om:

  • Eventuele inhoud te verwijderen die aan gebruikers is gerelateerd en persoonlijk identificeerbare gegevens en/of informatie over ongewenste voorvallen bevat.
  • Eventuele ongewenste voorvallen die op de site worden genoemd aan desbetreffende autoriteiten te melden.