Gegevens van EMA (European Medicines Agency) - Samengesteld door EPG Health - Laatst bijgewerkt op 13 June 2018

Indicatie(s)

Zerbaxa is geïndiceerd voor de behandeling van de volgende infecties bij volwassenen:
- Gecompliceerde intra-abdominale infecties;
- Acute pyelonefritis;
- Gecompliceerde urineweginfecties.

Men dient rekening te houden met de officiële richtlijnen betreffende het juiste gebruik van antibacteriële middelen.

Volledige voorschriftinformatie

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

Kenniscentrum Vloeistoffenbeheer

Kenniscentrum Vloeistoffenbeheer

Bent u helemaal op de hoogte van de laatste bewijzen van effectieve procedures voor vloeistoffenbeheer?

+ 2 more

Inflammatory bowel disease assessment tools

Inflammatory bowel disease assessment tools

'New IBD assessment tools at a glance' - an educational symposium sponsored by Sandoz.

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen is important for blood clot formation and breakdown. It is the first coagulant factor to be reduced to critical levels during massive trauma, cardiac surgery and postpartum haemorrhage that involve excessive bleeding. Persistent fibrinogen deficiency can lead to bleeding complications and an increased risk in mortality. This learning zone looks at both congenital and acquired fibrinogen deficiencies including indications and techniques for diagnosis, trigger level for treatment and treatment options.

Meer laden

Gerelateerde inhoud

Meer informatie

Categorie Waarde
Productnummer van het agentschap EMEA/H/C/003772
Aanwijzing als weesgeneesmiddel Nee
Datum van eerste goedkeuring 18-09-2015
Soort Aan medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Merck Sharp & Dohme Limited
Waarschuwingen Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijk