Gegevens van EMA (European Medicines Agency) - Samengesteld door EPG Health - Laatst bijgewerkt op 15 August 2018

Indicatie(s)

Tybost is geïndiceerd als farmacokinetische versterker van atazanavir 300 mg eenmaal daags of darunavir 800 mg eenmaal daags als onderdeel van antiretrovirale combinatietherapie bij met humaan immunodeficiëntievirus-1 (HIV-1) geïnfecteerde volwassenen.

Volledige voorschriftinformatie

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

COPD

COPD

Meer info over de studies WISDOM, INSTEAD en LANTERN bij chronisch obstructieve longziekten.

 

+ 7 more

Allergische rhinitis

Allergische rhinitis

Allergische rhinitis is een zware belasting op de beroepsbevolking. Help het aantal ziektedagen te verminderen en de productiviteit te verbeteren met de juiste behandelingsopties.

+ 4 more

CSU

CSU

Gebruik studies van patiëntcasussen om te zien hoe experts chronische spontane urticaria diagnosticeren en behandelen

+ 7 more

Meer laden

Gerelateerde inhoud

Meer informatie

Categorie Waarde
Productnummer van het agentschap EMEA/H/C/002572
Aanwijzing als weesgeneesmiddel Nee
Datum van eerste goedkeuring 19-09-2013
Soort POM
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Gilead Sciences International Ltd
Waarschuwingen

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedel