Gegevens van EMA (European Medicines Agency) - Samengesteld door EPG Health - Laatst bijgewerkt op 20 April 2018

Indicatie(s)

Nimenrix is geïndiceerd voor actieve immunisatie van personen vanaf 6 weken oud tegen invasieve meningokokkenziekten veroorzaakt door Neisseria meningitidis-groep A, C, W-135, en Y.

Volledige voorschriftinformatie

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

EPNS 2019 Congress Highlights

EPNS 2019 Congress Highlights

The epgonline.org team is creating daily reports from the 13th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, held in Athens, Greece from 17th to 21st September 2019, to bring you coverage of cutting-edge science and advances in clinical care across all fields of paediatric neurology. 

Migraine Knowledge Centre

Migraine Knowledge Centre

The Migraine Knowledge Centre features latest research on the prevalence and impact of migraine, the proposed neurological basis of the condition (and how this is being translated into new and exciting drug therapies), as well as current patient care strategies collated from headache organisations worldwide.

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

Meer laden

Gerelateerde inhoud

Meer informatie

Categorie Waarde
Productnummer van het agentschap EMEA/H/C/002226
Aanwijzing als weesgeneesmiddel Nee
Datum van eerste goedkeuring 20-04-2012
Soort Aan medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Pfizer Limited
Waarschuwingen Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijk