Gegevens van EMA - Samengesteld door EPG Health - Laatst bijgewerkt op 31 July 2018

Indicatie(s)

Hepatocellulair carcinoom
Nexavar is geïndiceerd voor de behandeling van hepatocellulair carcinoom.

Niercelcarcinoom
Nexavar is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met gevorderd niercelcarcinoom, bij wie eerdere therapie gebaseerd op interferon-alfa of interleukine-2 faalde of die ongeschikt geacht worden voor deze therapie.

Gedifferentieerd schildkliercarcinoom
Nexavar is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met progressief, lokaal gevorderd of gemetastaseerd, gedifferentieerd (papillair/folliculair/Hürthle-cel) voor radioactief jodium refractair schildkliercarcinoom.

 

Volledige voorschriftinformatie

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

Kenniscentrum Vloeistoffenbeheer

Kenniscentrum Vloeistoffenbeheer

Bent u helemaal op de hoogte van de laatste bewijzen van effectieve procedures voor vloeistoffenbeheer?

+ 2 more

Cushing's Syndrome

Cushing's Syndrome

Cushing’s syndrome shares symptoms such as hypertension, glucose intolerance and obesity with other common conditions – how can you confidently diagnose this rare disorder?

+ 2 more

Transplantation

Transplantation

See information on best practice in solid organ transplantation, and expert discussions on related hot topics.

Meer laden

Gerelateerde inhoud

Meer informatie

Categorie Waarde
Aanwijzing als weesgeneesmiddel ja
Soort POM
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Bayer Pharma AG