Gegevens van EMA (European Medicines Agency) - Samengesteld door EPG Health - Laatst bijgewerkt op 25 July 2017

Indicatie(s)

Preventie van beroerte en systemische embolie bij volwassen patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren (nvAF) met een of meer risicofactoren, zoals congestief hartfalen, hypertensie, leeftijd ≥ 75 jaar, diabetes mellitus, eerdere beroerte of transiënte ischemische aanval (TIA).

Behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en pulmonaire embolie (PE), en preventie van herhaalde DVT en PE bij volwassenen.

Volledige voorschriftinformatie

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

Orale omkering van anticoagulatie

Orale omkering van anticoagulatie

Bekijk informatie over de bloedingsrisico's en behandelingsmethoden voor het oraal omkeren van anticoagulantia

Migraine Knowledge Centre

Migraine Knowledge Centre

The Migraine Knowledge Centre features latest research on the prevalence and impact of migraine, the proposed neurological basis of the condition (and how this is being translated into new and exciting drug therapies), as well as current patient care strategies collated from headache organisations worldwide.

Inflammatory bowel disease assessment tools

Inflammatory bowel disease assessment tools

'New IBD assessment tools at a glance' - an educational symposium sponsored by Sandoz.

Meer laden

Gerelateerde inhoud

Meer informatie

Categorie Waarde
Productnummer van het agentschap EMEA/H/C/002629
Aanwijzing als weesgeneesmiddel Nee
Datum van eerste goedkeuring 19-06-2015
Soort Aan medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Daiichi Sankyo Europe GmbH
Waarschuwingen Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijk