Gegevens van EMA (European Medicines Agency) - Samengesteld door EPG Health - Laatst bijgewerkt op 30 May 2017

Indicatie(s)

Vildagliptine is geïndiceerd voor de behandeling van type-2-diabetes mellitus bij volwassenen:

Als monotherapie
- bij patiënten met onvoldoende controle door alleen dieet en beweging en bij patiënten waarbij
metformine ongeschikt is vanwege contra-indicaties of intolerantie.

Als tweevoudige orale therapie in combinatie met
- metformine, bij patiënten met onvoldoende controle van de glucosespiegel ondanks de maximaal verdraagbare dosering van monotherapie met metformine,
- een sulfonylureumderivaat, bij patiënten met onvoldoende controle van de glucosespiegel ondanks de maximaal verdraagbare dosering van een sulfonylureumderivaat en bij wie metformine niet geschikt is vanwege contra-indicaties of intolerantie,
- een thiazolidinedione, bij patiënten met onvoldoende controle van de glucosespiegel en bij wie het gebruik van een thiazolidinedione geschikt is.

Als drievoudige orale therapie in combinatie met
- een sulfonylureumderivaat en metformine indien dieet en beweging plus tweevoudige therapie met deze geneesmiddelen onvoldoende controle van de glucosespiegel oplevert.

Vildagliptine is ook geïndiceerd voor gebruik in combinatie met insuline (met of zonder metformine) indien dieet en beweging plus een stabiele dosis insuline onvoldoende controle van de glucosespiegel oplevert.

Volledige voorschriftinformatie

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

Atopic Dermatitis

Atopic Dermatitis

The Atopic Dermatitis Knowledge Centre is an educational resource, intended for healthcare professionals, that provides credible medical information on the epidemiology, pathophysiology and burden of atopic dermatitis, as well as diagnostic techniques, treatment regimens and guideline recommendations.

Cushing's Syndrome

Cushing's Syndrome

Cushing’s syndrome shares symptoms such as hypertension, glucose intolerance and obesity with other common conditions – how can you confidently diagnose this rare disorder?

+ 2 more

Cardiovascular Metabolism Knowledge Centre

Cardiovascular Metabolism Knowledge Centre

The Cardiovascular Metabolism Knowledge Centre is an information hub providing expert insight into the management of hypertension and type 2 diabetes. This Knowledge Centre contains a wealth of scientific video content offering insights and opinion from some of the leading experts in the field.

Meer laden

Gerelateerde inhoud

Meer informatie

Categorie Waarde
Productnummer van het agentschap EMEA/H/C/001048
Aanwijzing als weesgeneesmiddel Nee
Datum van eerste goedkeuring 19-11-2008
Soort Aan medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Novartis Europharm Ltd