Gegevens van EMA (European Medicines Agency) - Samengesteld door EPG Health - Laatst bijgewerkt op 28 August 2018

Indicatie(s)

Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar) bij:
- Primaire immunodeficiëntiesyndromen met verminderde productie van antilichamen.
- Hypogammaglobulinemie en herhaaldelijk optredende bacteriële infecties bij patiënten met chronische lymfocytaire leukemie bij wie antibiotische profylaxe is mislukt of is gecontra-indiceerd.
- Hypogammaglobulinemie en herhaaldelijk optredende bacteriële infecties bij patiënten met multipel myeloom.
- Hypogammaglobulinemie bij patiënten voor en na allogene hematopoëtische stamceltransplantatie.

Volledige voorschriftinformatie

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

CLL

CLL

Vergroot uw kennis over chronische lymfatische leukemie (CLL) met informatie over pathofysiologie, diagnose, behandelingsmogelijkheden en nog veel meer

+ 1 more

Transplantation

Transplantation

See information on best practice in solid organ transplantation, and expert discussions on related hot topics.

Kenniscentrum Biosimilaire Geneesmiddelen

Kenniscentrum Biosimilaire Geneesmiddelen

Ontdek hoe biologische medicijnen behandelingen revolutioneren, welke klinische toepassingen ze hebben en waarom biosimilaire geneesmiddelen anders zijn.

Meer laden

Gerelateerde inhoud

Meer informatie

Categorie Waarde
Productnummer van het agentschap EMEA/H/C/002491
Aanwijzing als weesgeneesmiddel Nee
Datum van eerste goedkeuring 16-05-2013
Soort Aan beperkt medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Baxalta Innovations GmbH
Waarschuwingen Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijk