Gegevens van EMA (European Medicines Agency) - Samengesteld door Marshall Pearce - Laatst bijgewerkt op 11 October 2017

Indicatie(s)

Genvoya is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en adolescenten (in de leeftijd van 12 jaar en ouder met een lichaamsgewicht van ten minste 35 kg) die zijn geïnfecteerd met het humaan immunodeficiëntievirus-1 (HIV-1) zonder enige bekende mutaties geassocieerd met resistentie tegen de klasse van integraseremmers, emtricitabine of tenofovir.

Volledige voorschriftinformatie

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

Allergische rhinitis

Allergische rhinitis

Allergische rhinitis is een zware belasting op de beroepsbevolking. Help het aantal ziektedagen te verminderen en de productiviteit te verbeteren met de juiste behandelingsopties.

+ 4 more

Kenniscentrum voor acuut en ernstig hartfalen

Kenniscentrum voor acuut en ernstig hartfalen

Wat zijn de beste behandelmethoden voor acuut hartfalen? Kunt u ernstig hartfalen definiëren? Lees hier...

+ 3 more

Diabetes type 2

Diabetes type 2

Bekijk de laatst epidemiologische gegevens, vooruitzichten voor patiënten, aanbevelingen van de American Diabetes Association (ADA) en de European Association for the Study of Diabetes (EASD), behandelingsmogelijkheden en meer

Meer laden

Gerelateerde inhoud

Meer informatie

Categorie Waarde
Productnummer van het agentschap EMEA/H/C/004042
Aanwijzing als weesgeneesmiddel Nee
Datum van eerste goedkeuring 19-11-2015
Soort Aan beperkt medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Gilead Sciences International Ltd
Waarschuwingen Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelij