Gegevens van EMA (European Medicines Agency) - Samengesteld door EPG Health - Laatst bijgewerkt op 22 February 2018

Indicatie(s)

Genvoya is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en adolescenten (in de leeftijd van 12 jaar en ouder met een lichaamsgewicht van ten minste 35 kg) die zijn geïnfecteerd met het humaan immunodeficiëntievirus-1 (HIV-1) zonder enige bekende mutaties geassocieerd met resistentie tegen de klasse van integraseremmers, emtricitabine of tenofovir.

Volledige voorschriftinformatie

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

Inflammatory Bowel Disease Knowledge Centre

Inflammatory Bowel Disease Knowledge Centre

The Inflammatory Bowel Disease (IBD) Knowledge Centre contains key information relating to the epidemiology and pathophysiology of Crohn’s disease and ulcerative colitis, highlighting prevalence, impact and unmet needs and the underlying inflammatory processes that drive IBD, considering some of the key inflammatory pathways.

Allergische rhinitis

Allergische rhinitis

Allergische rhinitis is een zware belasting op de beroepsbevolking. Help het aantal ziektedagen te verminderen en de productiviteit te verbeteren met de juiste behandelingsopties.

+ 4 more

Migraine Knowledge Centre

Migraine Knowledge Centre

The Migraine Knowledge Centre features latest research on the prevalence and impact of migraine, the proposed neurological basis of the condition (and how this is being translated into new and exciting drug therapies), as well as current patient care strategies collated from headache organisations worldwide.

Meer laden

Gerelateerde inhoud

Meer informatie

Categorie Waarde
Productnummer van het agentschap EMEA/H/C/004042
Aanwijzing als weesgeneesmiddel Nee
Datum van eerste goedkeuring 19-11-2015
Soort Aan beperkt medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Gilead Sciences International Ltd
Waarschuwingen Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelij