Gegevens van EMA - Samengesteld door Toby Galbraith - Laatst bijgewerkt op 18 May 2017

Vergunningverlenende autoriteit

EMA (European Medicines Agency)

Indicatie(s)

Eviplera is geïndiceerd voor de behandeling van met het humaan immunodeficiëntievirus type 1 (HIV-1) geïnfecteerde volwassenen zonder bekende mutaties geassocieerd met resistentie tegen de klasse van non-nucleoside reverse transcriptase-remmers (NNRTI’s), tenofovir of emtricitabine, en met een virusbelasting van ≤ 100.000 HIV-1 RNA-kopieën/ml.

Het testen op genotypische resistentie en/of resistentiegegevens uit het verleden moet(en) als richtlijn dienen voor het gebruik van Eviplera.

Volledige voorschriftinformatie

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

Kenniscentrum Vloeistoffenbeheer

Bent u helemaal op de hoogte van de laatste bewijzen van effectieve procedures voor vloeistoffenbeheer?

Ga naar Kenniscentrum Vloeistoffenbeheer

Prostaatkanker

Hoe weegt u de schadelijke effecten van de behandeling af ten opzichte van de beheersing van groei van prostaatkanker bij verder gezonde patiënten?

+ 1 more

Ga naar Prostaatkanker

Gerelateerde inhoud

Meer informatie

Categorie Waarde
Productnummer van het agentschap EMEA/H/C/002312
Aanwijzing als weesgeneesmiddel Nee
Datum van eerste goedkeuring 28-11-2011
Soort Aan beperkt medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Gilead Sciences International Ltd.
Waarschuwingen

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedel