Gegevens van EMA (European Medicines Agency) - Samengesteld door EPG Health - Laatst bijgewerkt op 19 December 2017

Indicatie(s)

Eviplera is geïndiceerd voor de behandeling van met het humaan immunodeficiëntievirus type 1 (HIV-1) geïnfecteerde volwassenen zonder bekende mutaties geassocieerd met resistentie tegen de klasse van non-nucleoside reverse transcriptase-remmers (NNRTI’s), tenofovir of emtricitabine, en met een virusbelasting van ≤ 100.000 HIV-1 RNA-kopieën/ml.

Het testen op genotypische resistentie en/of resistentiegegevens uit het verleden moet(en) als richtlijn dienen voor het gebruik van Eviplera.

Volledige voorschriftinformatie

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

COPD

COPD

Meer info over de studies WISDOM, INSTEAD en LANTERN bij chronisch obstructieve longziekten.

 

+ 7 more

Allergische rhinitis

Allergische rhinitis

Allergische rhinitis is een zware belasting op de beroepsbevolking. Help het aantal ziektedagen te verminderen en de productiviteit te verbeteren met de juiste behandelingsopties.

+ 4 more

Inflammatory Bowel Disease Knowledge Centre

Inflammatory Bowel Disease Knowledge Centre

The Inflammatory Bowel Disease (IBD) Knowledge Centre contains key information relating to the epidemiology and pathophysiology of Crohn’s disease and ulcerative colitis, highlighting prevalence, impact and unmet needs and the underlying inflammatory processes that drive IBD, considering some of the key inflammatory pathways.

Gerelateerde inhoud

Meer informatie

Categorie Waarde
Productnummer van het agentschap EMEA/H/C/002312
Aanwijzing als weesgeneesmiddel Nee
Datum van eerste goedkeuring 28-11-2011
Soort Aan beperkt medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Gilead Sciences International Ltd.
Waarschuwingen

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedel