Gegevens van EMA (European Medicines Agency) - Samengesteld door EPG Health - Laatst bijgewerkt op 23 August 2018

Indicatie(s)

Entresto is geïndiceerd bij volwassen patiënten voor de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie.

Volledige voorschriftinformatie

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from the 31st ESICM LIVES Congress, 20–24 October 2018 Paris, France.

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

Transplantation

Transplantation

See information on best practice in solid organ transplantation, and expert discussions on related hot topics.

Meer laden

Gerelateerde inhoud

Meer informatie

Categorie Waarde
Productnummer van het agentschap EMEA/H/C/004062
Aanwijzing als weesgeneesmiddel Nee
Datum van eerste goedkeuring 19-11-2015
Soort Aan medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Novartis Europharm Ltd
Waarschuwingen Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelij