Gegevens van EMA - Samengesteld door EPG Health - Laatst bijgewerkt op 08 June 2018

Indicatie(s)

EDURANT, samen toegediend met andere antiretrovirale geneesmiddelen, is geïndiceerd voor de behandeling van een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus-1 (hiv-1) bij antiretroviraletherapie-naïeve (ART-naïeve) volwassen patiënten met een viral load ≤ 100.000 hiv-1 RNA kopieën/ml.

Net als bij andere antiretrovirale geneesmiddelen, dient het gebruik van EDURANT geleid te worden door onderzoek op genotyperesistentie.

 

Volledige voorschriftinformatie

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

COPD

COPD

Meer info over de studies WISDOM, INSTEAD en LANTERN bij chronisch obstructieve longziekten.

 

+ 7 more

CSU

CSU

Gebruik studies van patiëntcasussen om te zien hoe experts chronische spontane urticaria diagnosticeren en behandelen

+ 7 more

Allergische rhinitis

Allergische rhinitis

Allergische rhinitis is een zware belasting op de beroepsbevolking. Help het aantal ziektedagen te verminderen en de productiviteit te verbeteren met de juiste behandelingsopties.

+ 4 more

Meer laden

Gerelateerde inhoud

Meer informatie

Categorie Waarde
Aanwijzing als weesgeneesmiddel Nee
Soort POM
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Janssen-Cilag International N.V.
Waarschuwingen

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedel