Gegevens van EMA (European Medicines Agency) - Samengesteld door EPG Health - Laatst bijgewerkt op 22 August 2018

Indicatie(s)

Plaque psoriasis
Cosentyx is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die in aanmerking komen voor systemische therapie.

Arthritis psoriatica
Cosentyx, alleen of in combinatie met methotrexaat (MTX), is geïndiceerd voor de behandeling van actieve arthritis psoriatica bij volwassen patiënten die onvoldoende respons vertoonden op eerdere behandeling met ‘disease-modifying antirheumatic drugs’ (DMARD’s).

Spondylitis ankylopoetica
Cosentyx is geïndiceerd voor de behandeling van actieve spondylitis ankylopoetica bij volwassenen bij wie de respons op conventionele behandeling onvoldoende was.

Volledige voorschriftinformatie

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

Psoriasis

Psoriasis

Bekijk informatie over de pathofysiologie van psoriasis, tekenen en symptomen, co-morbiditeit, behandelingsmogelijkheden en meer

+ 2 more

Psoriasis Academy

Psoriasis Academy

Learn about the burden of psoriasis, unmet needs, the tools used to assess severity and treatment response, what we know about the pathophysiology behind the condition and what the current guidelines say.

+ 1 more

IL-17 and Psoriasis

IL-17 and Psoriasis

The IL-17 and Psoriasis Learning Zone focuses on the role of IL-17 family in psoriasis pathophysiology and reviews how disease severity is assessed and how modern biologics allow us to aim higher and target complete skin clearance. 

Meer laden

Gerelateerde inhoud

Meer informatie

Categorie Waarde
Productnummer van het agentschap EMEA/H/C/003729
Aanwijzing als weesgeneesmiddel Nee
Datum van eerste goedkeuring 15-01-2015
Soort Aan beperkt medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Novartis Europharm Ltd
Waarschuwingen Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijk