Gegevens van Some Pharmaceutical Company - Samengesteld door Toby Galbraith - Laatst bijgewerkt op 14 July 2016

Indicatie(s)

Luchtweginfecties door voor spiramycine gevoelige micro- organismen.

Omschrijving, verpakking en dosis

Omschrijving
Bacteriostatisch antibioticum. Het spectrum omvat o.a. streptokokken en stafylokokken en de Gram-negatieve organismen Haemophilus influenza, Neisseria gonorrhoeae en meningitidis en Bordetella pertussis. Spiramycine ontplooit de grootste werkzaamheid in alkalisch milieu. Kinetische gegevens: Resorptie: onvolledig, vooral bij kinderen. Tmax = ca 2 uur. Penetreert goed in de weefsels; deze concentraties kunnen meer dan tienmaal zo hoog zijn als de bloedspiegels. Passeert de bloed- hersenbarriere niet. Eliminatie: vnl. via speeksel en gal; via de urine max. 10%. Plasmahalfwaardetijd = 3-4 uur.
Verpakking
Tablet 500 mg.
Dosis
Spiramycine kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens zwangerschap.

Voorzorgsmaatregelen, bijwerkingen en contra-indicaties

Speciale voorzorgsmaatregelen
Er bestaat kruisresistentie tussen de macroliden onderling en met antimicrobiele middelen van de lincomycinengroep.
Bijwerkingen
Lichte gastro-intestinale stoornissen, exanthemen. Overgevoeligheid kan voorkomen.
Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor macroliden.

Interacties

Gelijktijdige toediening met ergotamine(derivaten) vermijden vanwege de kans op arteriele spasmen en ischemische reacties.

Meer informatie

Categorie Waarde
Fabrikant RPR