Gegevens van N/A - Samengesteld door Marshall Pearce - Laatst bijgewerkt op 14 July 2016

Indicatie(s)

Infecties veroorzaakt door voor amoxicilline-gevoelige micro- organismen, zoals luchtweg-, urogenitale en gastro-intestinale infecties, infecties van huid en weke delen. Endocarditisprofylaxe bij risicopatienten.

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

ALP Lab Assessment

ALP Lab Assessment

Discover and overview of hypophosphatasia and details required to facilitate the timely and accurate detection of low alkaline phosphatase.

Kenniscentrum voor acuut en ernstig hartfalen

Kenniscentrum voor acuut en ernstig hartfalen

Wat zijn de beste behandelmethoden voor acuut hartfalen? Kunt u ernstig hartfalen definiëren? Lees hier...

+ 3 more

Airway Disease

Airway Disease

The Airway Disease Learning Zone is an area where you can access the information about VisionAir and see video presentations from the forum. The Inhalation Technology page features a video presentation from the live broadcast presented by key faculty.

Meer laden

Gerelateerde inhoud in de wereldwijde editie

Omschrijving, verpakking en dosis

Omschrijving
Bactericide antibioticum uit de groep van aminopenicillinen. Het werkingsspectrum is breed en omvat Gram-positieve en Gram-negatieve bacterien. Ongevoelig zijn o.a. penicillinasevormende stafylokokken, indol-positieve Proteus-stammen, Pseudomonas, Klebsi
Verpakking
Capsule 375 mg, 500 mg. Suikervrije druppelvloeistof 100 mg/ml; 22,5 ml. Suikervrije suspensie 25 mg/ml, 50 mg/ml ('forte'); 100 ml. Tablet ('DuoDispers') 250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg. De druppelvloeistof bevat aspartaam 0,08 mg/ml; de suspensies van 25
Dosis
Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens zwangerschap. Amoxicilline gaat in geringe mate over in de moedermelk. Het risico voor het kind is te verwaarlozen, met uitzondering van de mogelijkheid van sensibilisatie. Na parenterale of intrathecale toediening kunnen, vooral bij nierfunctiestoornissen, convulsies optreden. Therapie: diazepam.

Voorzorgsmaatregelen, bijwerkingen en contra-indicaties

Speciale voorzorgsmaatregelen
Kruisovergevoeligheid met andere penicillinen en cefalosporinen kan bestaan. Bij mononucleosis infectiosa of lymfatische leukemie moet men rekening houden met een hoge frequentie (60-100%) van exanthemen; het ontstaan berust op een ander gevoeligheidsmechanisme dan het normale; deze vorm van erytrodermie in de anamnese is geen contra- indicatie voor gebruik van penicillinen. Tussen penicillinen onderling en (in mindere mate) de penicillinen en cefalosporinen kan kruisresistentie voorkomen. Bij optreden van ernstige diarree de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen; in dat geval, evenals bij optreden van hemorragische colitis of overgevoeligheidsreacties, het gebruik staken. Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen komt voor.
Bijwerkingen
Maagdarmstoornissen, vooral diarree; verder misselijkheid, braken, pruritus ani; zelden pseudomembraneuze colitis en hemorragische colitis. Allergische huidreacties, meestal maculopapuleuze rash, soms urticaria. Zelden: interstitiele nephritis, afwijkingen van het bloedbeeld (zoals agranulocytose, hemolytische anemie en trombocytopenie), ernstige anafylactische reacties (soms dodelijk), erythema multiforme, toxische epidermale necrolyse, Stevens-Johnson-syndroom, angio-oedeem. Na i.v. toediening, vooral bij hogere doses, kan lokale pijn optreden.
Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor penicillinen en cefalosporinen. De aspartaambevattende producten niet gebruiken bij kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie.

Interacties

Probenecide, fenylbutazon, oxyfenbutazon en in mindere mate acetylsalicylzuur, indometacine en sulfinpyrazon verlengen de halfwaardetijd door vermindering van de tubulaire secretie. De werking van penicillinen wordt geantagoneerd door bacteriostatische antibiotica. Bij gelijktijdig gebruik van aminoglycosiden kan een synergistisch effect optreden.

 

Meer informatie

Categorie Waarde
Fabrikant SB-Farma