71 Results

Diacomit

Diacomit
(STIRIPENTOL)
Type
HUMAN PRESCRIPTION DRUG
ATC

Elepsia XR

Elepsia XR
(LEVETIRACETAM)
Type
HUMAN PRESCRIPTION DRUG
ATC

Phenytoin Sodium

Phenytoin Sodium
(PHENYTOIN SODIUM)
Type
HUMAN PRESCRIPTION DRUG
ATC

CEREBYX

CEREBYX
(FOSPHENYTOIN SODIUM)
Type
HUMAN PRESCRIPTION DRUG
ATC

Depakote Sprinkles

Depakote Sprinkles
(DIVALPROEX SODIUM)
Type
HUMAN PRESCRIPTION DRUG
ATC

Aptiom

Aptiom
(ESLICARBAZEPINE ACETATE)
Type
HUMAN PRESCRIPTION DRUG
ATC

Trokendi XR

Trokendi XR
(TOPIRAMATE)
Type
HUMAN PRESCRIPTION DRUG
ATC

SABRIL

SABRIL
(VIGABATRIN)
Type
HUMAN PRESCRIPTION DRUG
ATC

SmartRx Gaba Kit

SmartRx Gaba Kit
(GABAPENTIN, LIDOCAINE HCL, MENTHOL)
Type
HUMAN PRESCRIPTION DRUG
ATC

Spritam

Spritam
(LEVETIRACETAM)
Type
HUMAN PRESCRIPTION DRUG
ATC

Load more