Data from EPG Health Media - Curated by Toby Galbraith - Last updated 28 March 2020

Browse related ATC

ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS
ANTINEOPLASTIC AGENTS
OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS
Monoclonal antibodies
edrecolomab
rituximab
trastuzumab
gemtuzumab
cetuximab
bevacizumab
panitumumab
catumaxomab
ofatumumab
ipilimumab
brentuximab vedotin
pertuzumab
trastuzumab emtansine
obinutuzumab
dinutuximab

Drug

MVASI (BEVACIZUMAB-AWWB)

ATC
Orphan drug
No

Updated 4 months ago

Mylotarg (GEMTUZUMAB OZOGAMICIN)

ATC
Orphan drug
No

Updated 1 year ago

ERBITUX (CETUXIMAB)

ATC
Orphan drug
No

Updated 3 months ago

Herceptin (TRASTUZUMAB)

ATC
Orphan drug
No

Updated 1 year ago

ADCETRIS (BRENTUXIMAB VEDOTIN)

ATC
Orphan drug
No

Updated 1 year ago

Vectibix (PANITUMUMAB)

ATC
Orphan drug
No

Updated 2 years ago

Unituxin (DINUTUXIMAB)

ATC
Orphan drug
No

Updated 3 months ago

ARZERRA (OFATUMUMAB)

ATC
Orphan drug
No

Updated 4 months ago

Avastin (BEVACIZUMAB)

ATC
Orphan drug
No

Updated 4 months ago

KADCYLA (ADO-TRASTUZUMAB EMTANSINE)

ATC
Orphan drug
No

Updated 4 months ago