1,051 Resultados

Steglujan▼

Steglujan▼
(Ertugliflozina / Sitagliptina)
Tipo
Medicamento sujeto a prescripción médica

Steglatro▼

Steglatro▼
(Ertugliflozina)
Tipo
Medicamento sujeto a prescripción médica

Lamzede▼

Lamzede▼
(Velmanasa alfa)
Tipo
Medicamento sujeto a prescripción médica restringida

Levetiracetam Actavis Group

Levetiracetam Actavis Group
(Levetiracetam)
Tipo
Medicamento sujeto a prescripción médica
ATC

Amlodipino/Valsartán Mylan

Amlodipino/Valsartán Mylan
(Amlodipino / Valsartán)
Tipo
Medicamento sujeto a prescripción médica
ATC

Sildenafilo ratiopharm

Sildenafilo ratiopharm
(Sildenafilo)
Tipo
Medicamento sujeto a prescripción médica
ATC

Micofenolato mofetilo Teva

Micofenolato mofetilo Teva
(Micofenolato mofetilo)
Tipo
Medicamento sujeto a prescripción médica restringida
ATC

Segluromet▼

Segluromet▼
(Ertugliflozina / Metformina)
Tipo
Medicamento sujeto a prescripción médica

Alofisel

Alofisel
(Darvadstrocel)
Tipo
Medicamento sujeto a prescripción médica restringida

Corbilta

Corbilta
(Levodopa / Carbidopa / Entacapona)
Tipo
Medicamento sujeto a prescripción médica
ATC