07 Jan 2001

Ovesterin®, Vaginalkräm - Sverige

Updated: 07 Jan 2001

Ovesterin®, Vaginalkräm 0.1 %, Organon AB

Substitutionsterapi vid lokala östrogenbristsymtom.

Ovesterin®, Vaginalkräm Description, Presentation and Dosage

Ovesterin®, Vaginalkräm Description

Ovesterin®, Vaginalkräm Drug Description

1 g vaginalkräm innehåller: Östriol 1 mg, Eutanol G, cetylpalmitat, glycerol, cetanol, stearylalkohol, polysorbat 60, sorbitan.monostearat, mjölksyra, klorhexidinhydroklorid, natriumhydroxid, vatten.
1 vagitorium innehåller: Östriol 0,5 mg, Witepsol S-58

Ovesterin®, Vaginalkräm Presentation

Ovesterin®, Vaginalkräm Presentation

Vagitorier 0,5 mg Vaginalkräm 0,1 %

Ovesterin®, Vaginalkräm Manufacturer

Organon AB

Related Learning Zones

Hypogonadism Knowledge Centre

Hypogonadism Knowledge Centre

The Hypogonadism Knowledge Centre provides healthcare professionals with free access to disease awareness sections such as epidemiology, pathophysiology, signs and symptoms, treatment options to assist the process of diagnosis, treatment and monitoring of patients with the condition. The regularly updated publications digest area contains analysis and comment on recent scientific articles related to male hypogonadism.

G.MKT.GM.MH.01.2016.0364

Prostate Cancer Learning Hub

Prostate Cancer Learning Hub

The Prostate Cancer Learning Hub has been designed with the busy healthcare professional in mind. The resource conveniently organises a range of up-to-date education content, reference materials and decision support tools, all focussing on prostate cancer. The disease awareness section provides you with access to a Prostate Cancer Knowledge Centre, which has been developed to provide you with easy to digest best practice guidance for the treatment and management of patients with prostate cancer.

Ovesterin®, Vaginalkräm Dosage

Ovesterin®, Vaginalkräm Adult Dosage

OVESTERIN vaginalkräm införes i slidan med en applikator med dosmarkering. En doseringsapplikator fylld till det röda strecket ger en dos av 0,5 g OVESTERIN vaginalkräm (0,5 mg östriol).
OVESTERIN vagitorier införes djupt i slidan.
Initialbehandling: 1 applikation av vaginalkräm eller 1 vagitorium dagligen (lämpligen i samband med sänggåendet) i 2—3 veckor.
Underhållsbehandling: 1 applikation av vaginalkräm eller 1 vagitorium 2 gånger per vecka.

Ovesterin®, Vaginalkräm Precautions, Reactions and Contraindications

Ovesterin®, Vaginalkräm Special Precautions

Ovesterin®, Vaginalkräm Special Precautions

Vaginal blödning av okänd etiologi skall utredas innan behandlingen påbörjas.
Vaginal blödning som uppträder vid icke förväntad tidpunkt skall utredas i samråd med specialist.
Patienten bör upplysas om att läkare skall kontaktas om olaga vaginalblödning uppträder.

Ovesterin®, Vaginalkräm Adverse Reactions

Ovesterin®, Vaginalkräm Adverse Reactions

Biverkningar med östriol brukar rapporteras hos 3—10% av dem som behandlas. De är ofta övergående och kan vara ett tecken på att dosen är för hög.
Ca 5—10% av behandlade patienter kan förväntas uppleva lokal irritation.

- Vanliga (>1/100) - Endokrina: Bröstspänning. Urogenital.: Lokal irritation.


- Mindre vanliga (1/100 - 1/1000) - GI: Illamående. Urogenital.: Olaga vaginalblödning.


- Sällsynta (< 1/1000) - Allmänna: Vätskeretention.

I början av behandlingen, då slemhinnorna i vagina fortfarande är atrofiska, kan lokal irritation förekomma i form av värmekänsla och/eller klåda.

Related Drugs - njure och urologiska skukdommar

Back to top