07 Jan 2001

Ovesterin®, Vaginalkräm - Sverige

Updated: 07 Jan 2001

Ovesterin®, Vaginalkräm 0.1 %, Organon AB

Substitutionsterapi vid lokala östrogenbristsymtom.

Ovesterin®, Vaginalkräm Description, Presentation and Dosage

Ovesterin®, Vaginalkräm Description

Ovesterin®, Vaginalkräm Drug Description

1 g vaginalkräm innehåller: Östriol 1 mg, Eutanol G, cetylpalmitat, glycerol, cetanol, stearylalkohol, polysorbat 60, sorbitan.monostearat, mjölksyra, klorhexidinhydroklorid, natriumhydroxid, vatten.
1 vagitorium innehåller: Östriol 0,5 mg, Witepsol S-58

Ovesterin®, Vaginalkräm Presentation

Ovesterin®, Vaginalkräm Presentation

Vagitorier 0,5 mg Vaginalkräm 0,1 %

Ovesterin®, Vaginalkräm Manufacturer

Organon AB

Free Medical Education Resources

Ovesterin®, Vaginalkräm Dosage

Ovesterin®, Vaginalkräm Adult Dosage

OVESTERIN vaginalkräm införes i slidan med en applikator med dosmarkering. En doseringsapplikator fylld till det röda strecket ger en dos av 0,5 g OVESTERIN vaginalkräm (0,5 mg östriol).
OVESTERIN vagitorier införes djupt i slidan.
Initialbehandling: 1 applikation av vaginalkräm eller 1 vagitorium dagligen (lämpligen i samband med sänggåendet) i 2—3 veckor.
Underhållsbehandling: 1 applikation av vaginalkräm eller 1 vagitorium 2 gånger per vecka.

Ovesterin®, Vaginalkräm Precautions, Reactions and Contraindications

Ovesterin®, Vaginalkräm Special Precautions

Ovesterin®, Vaginalkräm Special Precautions

Vaginal blödning av okänd etiologi skall utredas innan behandlingen påbörjas.
Vaginal blödning som uppträder vid icke förväntad tidpunkt skall utredas i samråd med specialist.
Patienten bör upplysas om att läkare skall kontaktas om olaga vaginalblödning uppträder.

Ovesterin®, Vaginalkräm Adverse Reactions

Ovesterin®, Vaginalkräm Adverse Reactions

Biverkningar med östriol brukar rapporteras hos 3—10% av dem som behandlas. De är ofta övergående och kan vara ett tecken på att dosen är för hög.
Ca 5—10% av behandlade patienter kan förväntas uppleva lokal irritation.

- Vanliga (>1/100) - Endokrina: Bröstspänning. Urogenital.: Lokal irritation.


- Mindre vanliga (1/100 - 1/1000) - GI: Illamående. Urogenital.: Olaga vaginalblödning.


- Sällsynta (< 1/1000) - Allmänna: Vätskeretention.

I början av behandlingen, då slemhinnorna i vagina fortfarande är atrofiska, kan lokal irritation förekomma i form av värmekänsla och/eller klåda.

Related Drugs - njure och urologiska skukdommar

Back to top