07 Jan 2001

Oestring®, Vaginalinlägg - Sverige

Updated: 07 Jan 2001

Oestring®, Vaginalinlägg 7.5 mikrog/24 timmar, Pharmacia Sverige AB

Substitutionsterapi vid lokala östrogenbristsymptom.

Oestring®, Vaginalinlägg Description, Presentation and Dosage

Oestring®, Vaginalinlägg Description

Oestring®, Vaginalinlägg Drug Description

1 vaginalinlägg à 7,5 µg/24 timmar innehåller: Estradiol. 2 mg et constit. q. s.

Oestring®, Vaginalinlägg Presentation

Oestring®, Vaginalinlägg Presentation

Vaginalinlägg 7,5 mikrog/24 timmar

Oestring®, Vaginalinlägg Manufacturer

Pharmacia Sverige AB

Free Medical Education Resources

Oestring®, Vaginalinlägg Dosage

Oestring®, Vaginalinlägg Adult Dosage

Ringen pressas till en oval form och införes i vagina. Bäres kontinuerligt under 3 månader, för att därefter ersättas med en ny ring.
Vaginal blödning av okänd etiologi skall utredas före behandlingen påbörjas.
Behandlingskontroll
Vaginal blödning som uppträder vid icke förväntad tidpunkt skall utredas i samråd med specialist.

Oestring®, Vaginalinlägg Precautions, Reactions and Contraindications

Oestring®, Vaginalinlägg Special Precautions

Oestring®, Vaginalinlägg Special Precautions

Patienten bör upplysas om att läkare skall kontaktas om olaga vaginalblödning uppträder.

Oestring®, Vaginalinlägg Adverse Reactions

Oestring®, Vaginalinlägg Adverse Reactions

Biverkningsfrekvensen med östradiol, i den dos som här är aktuell (7,5 µg/24 tim.), är < 10% och symtomen oftast övergående.

- Vanliga (>1/100) - Allmänna: Huvudvärk. GI: Illamående. Hud: Klåda. Urogenital.: Vaginal irritation, vaginit, olaga vaginalblödning.


- Mindre vanliga (1/100 - 1/1000) - Allmänna: Bröstspänningar, vätskeretention. GI: Buksmärtor. Urogenital.: Tryckkänsla, sår i vaginalslemhinnan.

Urinvägsinfektion har beskrivits i några fall men kausalsambandet är tveksamt. Vitaliseringen av torra slemhinnor rapporteras av en del patienter som flytningar. Dessa är dock av övergående natur.

Related Drugs - njure och urologiska skukdommar

Back to top