07 Jan 2001

Oestring®, Vaginalinlägg - Sverige

Updated: 07 Jan 2001

Oestring®, Vaginalinlägg 7.5 mikrog/24 timmar, Pharmacia Sverige AB

Substitutionsterapi vid lokala östrogenbristsymptom.

Oestring®, Vaginalinlägg Description, Presentation and Dosage

Oestring®, Vaginalinlägg Description

Oestring®, Vaginalinlägg Drug Description

1 vaginalinlägg à 7,5 µg/24 timmar innehåller: Estradiol. 2 mg et constit. q. s.

Oestring®, Vaginalinlägg Presentation

Oestring®, Vaginalinlägg Presentation

Vaginalinlägg 7,5 mikrog/24 timmar

Oestring®, Vaginalinlägg Manufacturer

Pharmacia Sverige AB

Related Learning Zones

Hypogonadism Knowledge Centre

Hypogonadism Knowledge Centre

The Hypogonadism Knowledge Centre provides healthcare professionals with free access to disease awareness sections such as epidemiology, pathophysiology, signs and symptoms, treatment options to assist the process of diagnosis, treatment and monitoring of patients with the condition. The regularly updated publications digest area contains analysis and comment on recent scientific articles related to male hypogonadism.

G.MKT.GM.MH.01.2016.0364

Prostate Cancer Learning Hub

Prostate Cancer Learning Hub

The Prostate Cancer Learning Hub has been designed with the busy healthcare professional in mind. The resource conveniently organises a range of up-to-date education content, reference materials and decision support tools, all focussing on prostate cancer. The disease awareness section provides you with access to a Prostate Cancer Knowledge Centre, which has been developed to provide you with easy to digest best practice guidance for the treatment and management of patients with prostate cancer.

Oestring®, Vaginalinlägg Dosage

Oestring®, Vaginalinlägg Adult Dosage

Ringen pressas till en oval form och införes i vagina. Bäres kontinuerligt under 3 månader, för att därefter ersättas med en ny ring.
Vaginal blödning av okänd etiologi skall utredas före behandlingen påbörjas.
Behandlingskontroll
Vaginal blödning som uppträder vid icke förväntad tidpunkt skall utredas i samråd med specialist.

Oestring®, Vaginalinlägg Precautions, Reactions and Contraindications

Oestring®, Vaginalinlägg Special Precautions

Oestring®, Vaginalinlägg Special Precautions

Patienten bör upplysas om att läkare skall kontaktas om olaga vaginalblödning uppträder.

Oestring®, Vaginalinlägg Adverse Reactions

Oestring®, Vaginalinlägg Adverse Reactions

Biverkningsfrekvensen med östradiol, i den dos som här är aktuell (7,5 µg/24 tim.), är < 10% och symtomen oftast övergående.

- Vanliga (>1/100) - Allmänna: Huvudvärk. GI: Illamående. Hud: Klåda. Urogenital.: Vaginal irritation, vaginit, olaga vaginalblödning.


- Mindre vanliga (1/100 - 1/1000) - Allmänna: Bröstspänningar, vätskeretention. GI: Buksmärtor. Urogenital.: Tryckkänsla, sår i vaginalslemhinnan.

Urinvägsinfektion har beskrivits i några fall men kausalsambandet är tveksamt. Vitaliseringen av torra slemhinnor rapporteras av en del patienter som flytningar. Dessa är dock av övergående natur.

Related Drugs - njure och urologiska skukdommar

Back to top