07 Jan 2001

Kodein Recip, - Sverige

Updated: 07 Jan 2001

Kodein Recip, Tabletter 25 mg, Recip AB

Smärttillstånd av olika genes samt rethosta.

Kodein Recip, Description, Presentation and Dosage

Kodein Recip, Description

Kodein Recip, Drug Description

1 tablett innehåller: Kodeinfosfathemihydrat 25 mg, laktosmonohydrat 100 mg, potatisstärkelse, mikrokrisstallin cellulosa, talk, gelatin, magnesiumstearat, natriummetabisulfit.

Kodein Recip, Presentation

Kodein Recip, Presentation

Tabletter 25 mg

Kodein Recip, Manufacturer

Recip AB

Related Learning Zones

COPD Knowledge Centre

COPD Knowledge Centre

The COPD Knowledge Centre has been designed to provide healthcare professionals with free access to educational materials and disease awareness information. This includes information on the epidemiology, pathophysiology and symptoms of COPD and the latest guidelines for the diagnosis, treatment and management of the disease.

COPD-specific resources such as videosguidelinesinfographics, materials for your patients, upcoming events, useful websites and symposium videos and materials from ATS 2015 are available free of charge.

Symptomatic Asthma Knowledge Centre and CME

Symptomatic Asthma Knowledge Centre and CME

Focusing on the lack of symptomatic control in patients with asthma, the new Symptomatic Asthma Learning Zone, consisting of a Disease Awareness section and an RCGP-accredited CME, is free to access for all epgonline.org members, and has been designed to provide them with the information they need to effectively manage the symptoms of their patients with asthma.

Kodein Recip, Dosage

Kodein Recip, Adult Dosage

Som analgetikum: Vuxna: 1—2(—3) tabletter 1—3 gånger dagligen.
Som antitussivum: Vuxna: 1—2 tabletter 1—3 gånger dagligen.

Kodein Recip, Precautions, Reactions and Contraindications

Kodein Recip, Special Precautions

Kodein Recip, Special Precautions

Analgetika kan intagas i excessiva doser av patienter med tendens att missbruka medel med inverkan på CNS. Kodeinhaltiga preparat bör därför inte förskrivas till patienter med missbrukstendens. Akut bronkialastma.

Kodein Recip, Adverse Reactions

Kodein Recip, Adverse Reactions

Frekvensen biverkningar vid kortvarigt bruk är ca 2—3%. Biverkningarna beror i huvudsak på de farmakologiska effekterna av kodein, vilka är dosberoende.

- Vanliga (>1/100) - Allmänna: Trötthet. GI: Illamående, förstoppning.

Tillvänjningsrisken med kodein är ringa jämfört med morfin, men bör ej negligeras. Gallvägsdyskinesi kan uppträda hos disponerade patienter.

Kodein Recip, Contraindications

Kodein Recip, Contraindications

Gallvägsspasm.

Related Drugs - respiratorisk

Back to top