07 Jan 2001

Nobligan (Tramadol) - Norge

Nobligan Description, Presentation and Dosage

Nobligan Description

Nobligan Drug Class Description

Tramadol er en ikke-selektiv agonist på my-, delta- og kappa-opioidreseptorer med en høyere affinitet til myreseptorer. Andre mekanismer som kan medvirke til den analgetiske effekt er inhibering av gjenopptak av noradrenalin og stimulering av serotoninfrigjøring. Tramadol er en racemisk blanding, (+)-enantiomeren har høyest opioid effekt og stimulerer serotoninfrigjøring, mens (-)-enantiomeren har større betydning for inhibering av gjenopptak av noradrenalin.

Nobligan Drug Description

Tramadol er et sentralt virkende analgetikum. Respirasjonsdempende virkninger er svært små ved terapeutiske doser.

Nobligan Generic Name

Tramadol

Nobligan Presentation

Nobligan Presentation

KAPSLER 50 mg: Hver kapsel inneh.: Tramadol. hydrochlorid. 50 mg, const. q.s. Fargestoff: Indigotin (E 132), jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

Nobligan Manufacturer

Grünenthal

Related Learning Zones

Bedwetting Knowledge Centre and
Interactive Case Studies

Bedwetting Knowledge Centre and </br>Interactive Case Studies

The Bedwetting Knowledge Centre, independently reviewed for clinical accuracy by Søren Rittig, MD, DMSc, aims to equip healthcare professionals with the information and guidance they need to effectively diagnose, treat and refer patients with nocturnal enuresis. This mobile-optimised resource contains disease awareness information, best practice guidelines and interactive case studies: ‘Case Studies in Urology: Best Practice Management of Bedwetting’.

Symptomatic Asthma Knowledge Centre and CME

Symptomatic Asthma Knowledge Centre and CME

Focusing on the lack of symptomatic control in patients with asthma, the new Symptomatic Asthma Learning Zone, consisting of a Disease Awareness section and an RCGP-accredited CME, is free to access for all epgonline.org members, and has been designed to provide them with the information they need to effectively manage the symptoms of their patients with asthma.

Nobligan Dosage

Nobligan Adult Dosage

Dosen bør justeres i forhold til graden av smerter og følsomheten hos den enkelte pasient. Voksne og barn over 14 år: 50 mg (1 kapsel) 3 ganger daglig. Kan ved behov økes til 100 mg (2 kapsler) 4 ganger daglig. Ved akutt smerte anbefales en initial dose på 100 mg (2 kapsler). Kapslene svelges hele. Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ved levercirrhose eller svært nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <= 5 ml/minutt) kan elimineringen av tramadol og dens mest aktive metabolitt forlenges, og intervallet mellom dosene bør økes til det doble.

Nobligan Child Dosage

Analgetikum.

Nobligan Elderly Dosage

Overgang i placenta: Klinisk erfaring fra gravide er begrenset. Morfinlignende analgetika kan forårsake neonatal respirasjonsdepresjon. Preparatet bør unngås de siste timene før forventet forløsning. Overgang i morsmelk: Små doser av tramadol og dens metabolitter utskilles i morsmelk. Preparatet kan benyttes under amming ved bruk av moderate doser over begrenset tid.

Nobligan Precautions, Reactions and Contraindications

Nobligan Special Precautions

Nobligan Adverse Reactions

Nobligan Adverse Reactions

Symptomer: Miose, brekninger, kardiovaskulær kollaps, sedasjon og koma, krampetilstander og respirasjonsdepresjon. Behandling: Nalokson kan anvendes til bedring av respirasjonsdepresjonen. Krampetilstander kan kontrolleres med diazepam. Tramadol elimineres kun i liten grad fra serum ved hemodialyse eller hemofiltrasjon.

Nobligan Contraindications

Nobligan Contraindications

Akutt forgiftning og/eller overdosering med alkohol, hypnotika, analgetika eller andre stoffer med virkning på CNS. Hypersensitivitet for tramadol. Tramadol skal ikke gis til pasienter som får MAO-hemmere, eller tidligere enn 2 uker etter seponering.

Related Drugs - Central Nervous System

Back to top