07 Jan 2001

Nobligan (Tramadol) - Norge

Nobligan Description, Presentation and Dosage

Nobligan Description

Nobligan Drug Class Description

Tramadol er en ikke-selektiv agonist på my-, delta- og kappa-opioidreseptorer med en høyere affinitet til myreseptorer. Andre mekanismer som kan medvirke til den analgetiske effekt er inhibering av gjenopptak av noradrenalin og stimulering av serotoninfrigjøring. Tramadol er en racemisk blanding, (+)-enantiomeren har høyest opioid effekt og stimulerer serotoninfrigjøring, mens (-)-enantiomeren har større betydning for inhibering av gjenopptak av noradrenalin.

Nobligan Drug Description

Tramadol er et sentralt virkende analgetikum. Respirasjonsdempende virkninger er svært små ved terapeutiske doser.

Nobligan Generic Name

Tramadol

Nobligan Presentation

Nobligan Presentation

KAPSLER 50 mg: Hver kapsel inneh.: Tramadol. hydrochlorid. 50 mg, const. q.s. Fargestoff: Indigotin (E 132), jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

Nobligan Manufacturer

Grünenthal

Related Learning Zones

Hypogonadism Knowledge Centre

Hypogonadism Knowledge Centre

The Hypogonadism Knowledge Centre provides healthcare professionals with free access to disease awareness sections such as epidemiology, pathophysiology, signs and symptoms, treatment options to assist the process of diagnosis, treatment and monitoring of patients with the condition. The regularly updated publications digest area contains analysis and comment on recent scientific articles related to male hypogonadism.

G.MKT.GM.MH.01.2016.0364

Oral Anticoagulation Reversal Knowledge Centre

Oral Anticoagulation Reversal Knowledge Centre

The Oral Anticoagualtion Reversal Knowledge Centre is intended to provide healthcare professionals with accurate information on the approaches to oral anticoagulation reversal for patients who experience or are at risk of significant bleeding, or require surgery. Content is arranged within illustrated and referenced sections including management of bleeding risk, oral anticoagulants, symposium highlights, key publication summaries and more.

This resource is developed by EPG Health Media (Europe) Ltd for epgonline.org in collaboration with CSL Behring, with content provided by CSL Behring.

This resource is not intended for healthcare professionals outside Europe.

Nobligan Dosage

Nobligan Adult Dosage

Dosen bør justeres i forhold til graden av smerter og følsomheten hos den enkelte pasient. Voksne og barn over 14 år: 50 mg (1 kapsel) 3 ganger daglig. Kan ved behov økes til 100 mg (2 kapsler) 4 ganger daglig. Ved akutt smerte anbefales en initial dose på 100 mg (2 kapsler). Kapslene svelges hele. Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ved levercirrhose eller svært nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <= 5 ml/minutt) kan elimineringen av tramadol og dens mest aktive metabolitt forlenges, og intervallet mellom dosene bør økes til det doble.

Nobligan Child Dosage

Analgetikum.

Nobligan Elderly Dosage

Overgang i placenta: Klinisk erfaring fra gravide er begrenset. Morfinlignende analgetika kan forårsake neonatal respirasjonsdepresjon. Preparatet bør unngås de siste timene før forventet forløsning. Overgang i morsmelk: Små doser av tramadol og dens metabolitter utskilles i morsmelk. Preparatet kan benyttes under amming ved bruk av moderate doser over begrenset tid.

Nobligan Precautions, Reactions and Contraindications

Nobligan Special Precautions

Nobligan Adverse Reactions

Nobligan Adverse Reactions

Symptomer: Miose, brekninger, kardiovaskulær kollaps, sedasjon og koma, krampetilstander og respirasjonsdepresjon. Behandling: Nalokson kan anvendes til bedring av respirasjonsdepresjonen. Krampetilstander kan kontrolleres med diazepam. Tramadol elimineres kun i liten grad fra serum ved hemodialyse eller hemofiltrasjon.

Nobligan Contraindications

Nobligan Contraindications

Akutt forgiftning og/eller overdosering med alkohol, hypnotika, analgetika eller andre stoffer med virkning på CNS. Hypersensitivitet for tramadol. Tramadol skal ikke gis til pasienter som får MAO-hemmere, eller tidligere enn 2 uker etter seponering.

Related Drugs - Central Nervous System

Back to top