07 Jan 2001

Natriumhydrogenkarbonat (Natriumhydrogen- karbonat) - Norge

Updated: 07 Jan 2001

Natriumhydrogenkarbonat

Metabolsk acidose. Styrken 167 mmol/liter også til alkalisering av urin, bl.a. ved forsert alkalisk diurese.

Natriumhydrogenkarbonat Description, Presentation and Dosage

Natriumhydrogenkarbonat Description

Natriumhydrogenkarbonat Drug Description

Natriumhydrogenkarbonatoppløsninger. Styrken 167 mmol/liter er isoton, 500 mmol/liter og 0,5 mmol/ml er hypertone.

Natriumhydrogenkarbonat Generic Name

Natriumhydrogen- karbonat

Natriumhydrogenkarbonat Presentation

Natriumhydrogenkarbonat Presentation

INFUSJONSKONSENTRAT 0,5 mmol/ml: 1 ml inneh.: Natriumhydrogenkarbonat 42 mg og sterilt vann. Elektrolyttinnh.: 0,5 mmol natrium, 0,5 mmol hydrogenkarbonat. B05X A02
INFUSJONSVÆSKE 167 mmol/liter: 1000 ml inneh.: Natriumhydrogenkarbonat 14 g, natriumedetat 25 mg, sterilt vann til 1000 ml. Elektrolyttinnh.: 167 mmol natrium, 167 mmol hydrogenkarbonat. Osmolalitet ca. 290 mosmol/kg vann. pH 7-8,5. B05B B01
INFUSJONSVÆSKE 500 mmol/liter: 1000 ml inneh.: Natriumhydrogenkarbonat 42 g, natriumedetat 25 mg, sterilt vann til 1000 ml. Elektrolyttinnh.: 500 mmol natrium, 500 mmol hydrogenkarbonat. Osmolalitet 850 mosmol/kg vann. pH 7-8,5. B05B B01
INFUSJONSKONSENTRAT 0,5 mmol/ml: 1 ml inneh.: Natriumhydrogenkarbonat 42 mg og sterilt vann. Elektrolyttinnh.: 0,5 mmol natrium, 0,5 mmol hydrogenkarbonat. B05X A02
INFUSJONSVÆSKE 167 mmol/liter: 1000 ml inneh.: Natriumhydrogenkarbonat 14 g, natriumedetat 25 mg, sterilt vann til 1000 ml. Elektrolyttinnh.: 167 mmol natrium, 167 mmol hydrogenkarbonat. Osmolalitet ca. 290 mosmol/kg vann. pH 7-8,5. B05B B01
INFUSJONSVÆSKE 500 mmol/liter: 1000 ml inneh.: Natriumhydrogenkarbonat 42 g, natriumedetat 25 mg, sterilt vann til 1000 ml. Elektrolyttinnh.: 500 mmol natrium, 500 mmol hydrogenkarbonat. Osmolalitet 850 mosmol/kg vann. pH 7-8,5. B05B B01

Natriumhydrogenkarbonat Manufacturer

Braun

Related Learning Zones

COPD

COPD

The COPD Knowledge Centre has been designed to provide healthcare professionals with free access to educational materials and disease awareness information. This includes information on the epidemiology, pathophysiology and symptoms of COPD and the latest guidelines for the diagnosis, treatment and management of the disease.

COPD-specific resources such as videosguidelinesinfographics, materials for your patients, upcoming events, useful websites and symposium videos and materials from ATS 2014 and ATS 2015 are available free of charge.

Symptomatic Asthma

Symptomatic Asthma

Focusing on the lack of symptomatic control in patients with asthma, the new Symptomatic Asthma Learning Zone, consisting of a Disease Awareness section and an RCGP-accredited CME, is free to access for all epgonline.org members, and has been designed to provide them with the information they need to effectively manage the symptoms of their patients with asthma.

Natriumhydrogenkarbonat Dosage

Natriumhydrogenkarbonat Adult Dosage

Metabolsk acidose: Individuell, etter bestemmelse av syre-basestatus: Basetilførsel (mmol hydrogenkarbonat) = BE (= «base excess») × 0,3 × kg kroppsvekt. Først gis halvparten av beregnet mengde. Standardhydrogenkarbonat kontrolleres etter 1-2 timer. Avhengig av effekten gis en ny dose lik 1 / ² - 3 / 4 - 1 / 1 av den første. Gis langsomt intravenøst. Infusjonskonsentratet kan også tilføres som tilsetning til glukose eller invertose infusjonsvæske. Alkalisering av urin: Individuell.

Natriumhydrogenkarbonat Precautions, Reactions and Contraindications

Natriumhydrogenkarbonat Special Precautions

Natriumhydrogenkarbonat Special Precautions

Må brukes med forsiktighet ved hjertesvikt, alvorlig nyresvikt, ødem, natriumretensjon og tilstander hvor CO ² ikke kan luftes ut via åndedrettet. Ved diabetesacidose som insulinbehandles, må risiko for overkompensasjon iakttas. Hypertone natriumhydrogenkarbonatoppløsninger må gis intravenøst bare med største forsiktighet (kontroll av blodets syre-basestatus og pH-verdier).

Related Drugs - Haematology

Back to top