07 Jan 2001

Natriumhydrogenkarbonat (Natriumhydrogen- karbonat) - Norge

Updated: 07 Jan 2001

Natriumhydrogenkarbonat

Metabolsk acidose. Styrken 167 mmol/liter også til alkalisering av urin, bl.a. ved forsert alkalisk diurese.

Natriumhydrogenkarbonat Description, Presentation and Dosage

Natriumhydrogenkarbonat Description

Natriumhydrogenkarbonat Drug Description

Natriumhydrogenkarbonatoppløsninger. Styrken 167 mmol/liter er isoton, 500 mmol/liter og 0,5 mmol/ml er hypertone.

Natriumhydrogenkarbonat Generic Name

Natriumhydrogen- karbonat

Natriumhydrogenkarbonat Presentation

Natriumhydrogenkarbonat Presentation

INFUSJONSKONSENTRAT 0,5 mmol/ml: 1 ml inneh.: Natriumhydrogenkarbonat 42 mg og sterilt vann. Elektrolyttinnh.: 0,5 mmol natrium, 0,5 mmol hydrogenkarbonat. B05X A02
INFUSJONSVÆSKE 167 mmol/liter: 1000 ml inneh.: Natriumhydrogenkarbonat 14 g, natriumedetat 25 mg, sterilt vann til 1000 ml. Elektrolyttinnh.: 167 mmol natrium, 167 mmol hydrogenkarbonat. Osmolalitet ca. 290 mosmol/kg vann. pH 7-8,5. B05B B01
INFUSJONSVÆSKE 500 mmol/liter: 1000 ml inneh.: Natriumhydrogenkarbonat 42 g, natriumedetat 25 mg, sterilt vann til 1000 ml. Elektrolyttinnh.: 500 mmol natrium, 500 mmol hydrogenkarbonat. Osmolalitet 850 mosmol/kg vann. pH 7-8,5. B05B B01
INFUSJONSKONSENTRAT 0,5 mmol/ml: 1 ml inneh.: Natriumhydrogenkarbonat 42 mg og sterilt vann. Elektrolyttinnh.: 0,5 mmol natrium, 0,5 mmol hydrogenkarbonat. B05X A02
INFUSJONSVÆSKE 167 mmol/liter: 1000 ml inneh.: Natriumhydrogenkarbonat 14 g, natriumedetat 25 mg, sterilt vann til 1000 ml. Elektrolyttinnh.: 167 mmol natrium, 167 mmol hydrogenkarbonat. Osmolalitet ca. 290 mosmol/kg vann. pH 7-8,5. B05B B01
INFUSJONSVÆSKE 500 mmol/liter: 1000 ml inneh.: Natriumhydrogenkarbonat 42 g, natriumedetat 25 mg, sterilt vann til 1000 ml. Elektrolyttinnh.: 500 mmol natrium, 500 mmol hydrogenkarbonat. Osmolalitet 850 mosmol/kg vann. pH 7-8,5. B05B B01

Natriumhydrogenkarbonat Manufacturer

Braun

Related Learning Zones

Obesity CME series

Obesity CME series

This European Obesity Initiative CME series contains three online modules, which are ideal for healthcare professionals looking to widen their understanding of obesity as a serious medical illness. Each module is EACCME-accredited and free to complete. Successful completion of the series will earn participants a combined total of 5 European CME credits (ECMECs).

Type 1 Childhood Diabetes CME

Type 1 Childhood Diabetes CME

In this EACCME-accredited online CME activity Individual Patient Management in Type 1 Childhood Diabetes, healthcare professionals will learn how to assess the psychosocial wellbeing of young patients with type 1 diabetes. 

Upon successful completion of this activity, healthcare professionals (such as endocrinologists, paediatricians, paediatric endocrinologists, diabetes specialists, specialist nurses, primary care physicians) will be awarded 1 European CME credit (ECMEC).

Natriumhydrogenkarbonat Dosage

Natriumhydrogenkarbonat Adult Dosage

Metabolsk acidose: Individuell, etter bestemmelse av syre-basestatus: Basetilførsel (mmol hydrogenkarbonat) = BE (= «base excess») × 0,3 × kg kroppsvekt. Først gis halvparten av beregnet mengde. Standardhydrogenkarbonat kontrolleres etter 1-2 timer. Avhengig av effekten gis en ny dose lik 1 / ² - 3 / 4 - 1 / 1 av den første. Gis langsomt intravenøst. Infusjonskonsentratet kan også tilføres som tilsetning til glukose eller invertose infusjonsvæske. Alkalisering av urin: Individuell.

Natriumhydrogenkarbonat Precautions, Reactions and Contraindications

Natriumhydrogenkarbonat Special Precautions

Natriumhydrogenkarbonat Special Precautions

Må brukes med forsiktighet ved hjertesvikt, alvorlig nyresvikt, ødem, natriumretensjon og tilstander hvor CO ² ikke kan luftes ut via åndedrettet. Ved diabetesacidose som insulinbehandles, må risiko for overkompensasjon iakttas. Hypertone natriumhydrogenkarbonatoppløsninger må gis intravenøst bare med største forsiktighet (kontroll av blodets syre-basestatus og pH-verdier).

Related Drugs - Haematology

Back to top