07 Jan 2001

Effortil (Etilefrin) - Norge

Updated: 07 Jan 2001

Effortil

Ortostatisk hypotensjon, blodtrykksfall ved anestesi, kretsløpskollaps og sjokk.

Effortil Description, Presentation and Dosage

Effortil Description

Effortil Drug Class Description

Stimulerer alfa- og betareseptorene, øker hjertets slag- og minuttvolum og bedrer kontraktiliteten.

Effortil Drug Description

Sympatomimetisk amin som øker systolisk og diastolisk blodtrykk.

Effortil Generic Name

Etilefrin

Effortil Presentation

Effortil Presentation

INJEKSJONSVÆSKE 10 mg/ml: Hver ampulle inneh.: Etilefrin. hydrochlorid. 10 mg, aqua ad iniect. ad 1 ml.
TABLETTER 5 mg: Hver tablett inneh.: Etilefrin. hydrochlorid. 5 mg. Med delestrek.

Effortil Manufacturer

Boehringer Ingelheim

Free Medical Education Resources

Effortil Dosage

Effortil Adult Dosage

Injeksjonsvæske: Voksne: 1 ml i.m., s.c., eller som i.v. infusjon (0,2-0,6 mg/minutt). Maks. døgndose: 5 ampuller. Barn: Over 7 år: 0,4-1,0 ml i.m., s.c., eller som infusjon (0,2-0,6 mg/minutt). Maks. døgndose: 4 ampuller. 1-7 år: 0,2-0,4 ml i.m., s.c., eller som infusjon (0,05-0,2 mg/minutt). Maks. døgndose 2 ampuller. Tabletter: Voksne: 1 / ² -2 tabletter 3 ganger daglig. Barn: Over 7 år: 1 / ² -2 tabletter 3 ganger daglig.

Effortil Child Dosage

Adrenergikum.

Effortil Elderly Dosage

Behandling av gravide i 1. trimester bør som vanlig unngås. Bør bare brukes i 2. og 3. trimester etter nøye avveining av risiko mot fordeler.

Effortil Precautions, Reactions and Contraindications

Effortil Special Precautions

Effortil Special Precautions

Ved alvorlige hjerte- og karlidelser bør en ev. behandling med etilefrinklorid nøye overvåkes.

Effortil Contraindications

Effortil Contraindications

Hypertyreose, tyreotoksikose, hypertoni. Kjent overfølsomhet for etilefrin.

Related Drugs - Cardiology

Back to top