07 Jan 2001

Dispril (Acetylsalisylsyre) - Norge

Updated: 07 Jan 2001

Dispril

Feber, smertetilstander og reumatiske lidelser.

Dispril Description, Presentation and Dosage

Dispril Description

Dispril Drug Class Description

Reduserer dannelsen av visse prostaglandiner.

Dispril Drug Description

Acetylsalisylsyre har analgetisk, antipyretisk og antireumatisk effekt.

Dispril Generic Name

Acetylsalisylsyre

Dispril Presentation

Dispril Presentation

TABLETTER 300 mg: Hver tablett inneh.: Acid. acetylsalicylic. 300 mg, calc. carbon. 90 mg, acid. citric. sicc. 30 mg, const. ad ca. 500 mg. Med delestrek.

Dispril Manufacturer

Reckitt & Colman

Related Learning Zones

Hyperammonaemia Knowledge Centre

Hyperammonaemia Knowledge Centre

The Hyperammonaemia Knowledge Centre has been developed to raise awareness of this rare yet potentially deadly condition. Using this resource, healthcare professionals are encouraged to recognise the signs and symptoms of hyperammonaemia and begin the correct treatment immediately.

Type 1 Childhood Diabetes CME

Type 1 Childhood Diabetes CME

In this EACCME-accredited online CME activity Individual Patient Management in Type 1 Childhood Diabetes, healthcare professionals will learn how to assess the psychosocial wellbeing of young patients with type 1 diabetes. 

Upon successful completion of this activity, healthcare professionals (such as endocrinologists, paediatricians, paediatric endocrinologists, diabetes specialists, specialist nurses, primary care physicians) will be awarded 1 European CME credit (ECMEC).

Dispril Dosage

Dispril Adult Dosage

< Voksne og større barn: 2-3 tabletter. Tablettene løses i vann eller saft. Dosene kan gis inntil 4 ganger i døgnet.

Dispril Child Dosage

Analgetikum. Antipyretikum. Antireumatikum.

Dispril Elderly Dosage

Overgang i placenta: Passerer placenta. Overgang i morsmelk: Moderate mengder ved normale analgetiske doser, forsiktighet bør utvises ved vedvarende høy dosering.

Dispril Precautions, Reactions and Contraindications

Dispril Special Precautions

Dispril Special Precautions

Spedbarn og småbarn bør ikke gis full salisylatdose i mer enn 2-3 dager pga. faren for acidose. Forsiktighet ved asthma bronchiale, koagulasjonsdefekter, dyspepsi, tidligere ulcus ventriculi eller redusert nyre- eller leverfunksjon. Det er antatt at det kan være en sammenheng mellom Reyes syndrom og acetylsalisylsyre brukt ved feber forårsaket av virusinfeksjoner hos barn (influensa og vannkopper). Derfor anbefales ikke preparatet gitt til barn med disse sykdommer.

Dispril Adverse Reactions

Dispril Adverse Reactions

Symptomer: Øresus og svimmelhet som tegn på salisylisme. Se Bivirkninger. Forgiftning: Forhøyet temperatur. Stimulering av respirasjonen (respiratorisk alkalose). Alvorlige forgiftninger kan føre til acidose. Mindre barn som er spesielt følsomme, kan få forgiftningssymptomer allerede etter 1,5 g (som engangsdose). Behandling: Alvorlige forgiftninger krever sykehusbehandling. acetylsalisylsyre

Dispril Contraindications

Dispril Contraindications

Aktivt ulcus ventriculi. Overømfintlighet for salisylater.

Related Drugs - Central Nervous System

Back to top