07 Jan 2001

Dispril (Acetylsalisylsyre) - Norge

Updated: 07 Jan 2001

Dispril

Feber, smertetilstander og reumatiske lidelser.

Dispril Description, Presentation and Dosage

Dispril Description

Dispril Drug Class Description

Reduserer dannelsen av visse prostaglandiner.

Dispril Drug Description

Acetylsalisylsyre har analgetisk, antipyretisk og antireumatisk effekt.

Dispril Generic Name

Acetylsalisylsyre

Dispril Presentation

Dispril Presentation

TABLETTER 300 mg: Hver tablett inneh.: Acid. acetylsalicylic. 300 mg, calc. carbon. 90 mg, acid. citric. sicc. 30 mg, const. ad ca. 500 mg. Med delestrek.

Dispril Manufacturer

Reckitt & Colman

Related Learning Zones

Heart Failure

Heart Failure is a progressive chronic disorder that results in the inability of the heart to pump blood efficiently to the bodys tissues.

Chronic heart failure is an increasing public health problem; the growing prevalence in industrialised countries means that 1-2% of the adult population of these countries are now thought to have chronic heart failure.1-3 Estimates suggest that the prevalence in Europe, USA and Japan could increase by approximately 16.5% over the next ten years.4

Hyperammonaemia Knowledge Centre

Hyperammonaemia Knowledge Centre

The Hyperammonaemia Knowledge Centre has been developed to raise awareness of this rare yet potentially deadly condition. Using this free resource, healthcare professionals are encouraged to recognise the signs and symptoms of hyperammonaemia and begin the correct treatment immediately. Content is arranged into sections with disease awareness information, mode of action videos, first-line treatment options, links to useful external hyperammonaemia content and more… 

Dispril Dosage

Dispril Adult Dosage

< Voksne og større barn: 2-3 tabletter. Tablettene løses i vann eller saft. Dosene kan gis inntil 4 ganger i døgnet.

Dispril Child Dosage

Analgetikum. Antipyretikum. Antireumatikum.

Dispril Elderly Dosage

Overgang i placenta: Passerer placenta. Overgang i morsmelk: Moderate mengder ved normale analgetiske doser, forsiktighet bør utvises ved vedvarende høy dosering.

Dispril Precautions, Reactions and Contraindications

Dispril Special Precautions

Dispril Special Precautions

Spedbarn og småbarn bør ikke gis full salisylatdose i mer enn 2-3 dager pga. faren for acidose. Forsiktighet ved asthma bronchiale, koagulasjonsdefekter, dyspepsi, tidligere ulcus ventriculi eller redusert nyre- eller leverfunksjon. Det er antatt at det kan være en sammenheng mellom Reyes syndrom og acetylsalisylsyre brukt ved feber forårsaket av virusinfeksjoner hos barn (influensa og vannkopper). Derfor anbefales ikke preparatet gitt til barn med disse sykdommer.

Dispril Adverse Reactions

Dispril Adverse Reactions

Symptomer: Øresus og svimmelhet som tegn på salisylisme. Se Bivirkninger. Forgiftning: Forhøyet temperatur. Stimulering av respirasjonen (respiratorisk alkalose). Alvorlige forgiftninger kan føre til acidose. Mindre barn som er spesielt følsomme, kan få forgiftningssymptomer allerede etter 1,5 g (som engangsdose). Behandling: Alvorlige forgiftninger krever sykehusbehandling. acetylsalisylsyre

Dispril Contraindications

Dispril Contraindications

Aktivt ulcus ventriculi. Overømfintlighet for salisylater.

Related Drugs - Central Nervous System

Back to top