07 Jan 2001

Dispril (Acetylsalisylsyre) - Norge

Updated: 07 Jan 2001

Dispril

Feber, smertetilstander og reumatiske lidelser.

Dispril Description, Presentation and Dosage

Dispril Description

Dispril Drug Class Description

Reduserer dannelsen av visse prostaglandiner.

Dispril Drug Description

Acetylsalisylsyre har analgetisk, antipyretisk og antireumatisk effekt.

Dispril Generic Name

Acetylsalisylsyre

Dispril Presentation

Dispril Presentation

TABLETTER 300 mg: Hver tablett inneh.: Acid. acetylsalicylic. 300 mg, calc. carbon. 90 mg, acid. citric. sicc. 30 mg, const. ad ca. 500 mg. Med delestrek.

Dispril Manufacturer

Reckitt & Colman

Related Learning Zones

CSU Knowledge Centre

CSU Knowledge Centre

This Knowledge Centre is intended for allergists, immunologists, dermatologists and other healthcare professionals involved in the treatment and management of Chronic Spontaneous Urticaria (CSU). In this resource, you will find a disease overview, symposia highlights platform, video channel and additional resources including an events calendar and useful external links.

Symptomatic Asthma

Symptomatic Asthma

Focusing on the lack of symptomatic control in patients with asthma, the new Symptomatic Asthma Learning Zone, consisting of a Disease Awareness section and an RCGP-accredited CME, is free to access for all epgonline.org members, and has been designed to provide them with the information they need to effectively manage the symptoms of their patients with asthma.

Dispril Dosage

Dispril Adult Dosage

< Voksne og større barn: 2-3 tabletter. Tablettene løses i vann eller saft. Dosene kan gis inntil 4 ganger i døgnet.

Dispril Child Dosage

Analgetikum. Antipyretikum. Antireumatikum.

Dispril Elderly Dosage

Overgang i placenta: Passerer placenta. Overgang i morsmelk: Moderate mengder ved normale analgetiske doser, forsiktighet bør utvises ved vedvarende høy dosering.

Dispril Precautions, Reactions and Contraindications

Dispril Special Precautions

Dispril Special Precautions

Spedbarn og småbarn bør ikke gis full salisylatdose i mer enn 2-3 dager pga. faren for acidose. Forsiktighet ved asthma bronchiale, koagulasjonsdefekter, dyspepsi, tidligere ulcus ventriculi eller redusert nyre- eller leverfunksjon. Det er antatt at det kan være en sammenheng mellom Reyes syndrom og acetylsalisylsyre brukt ved feber forårsaket av virusinfeksjoner hos barn (influensa og vannkopper). Derfor anbefales ikke preparatet gitt til barn med disse sykdommer.

Dispril Adverse Reactions

Dispril Adverse Reactions

Symptomer: Øresus og svimmelhet som tegn på salisylisme. Se Bivirkninger. Forgiftning: Forhøyet temperatur. Stimulering av respirasjonen (respiratorisk alkalose). Alvorlige forgiftninger kan føre til acidose. Mindre barn som er spesielt følsomme, kan få forgiftningssymptomer allerede etter 1,5 g (som engangsdose). Behandling: Alvorlige forgiftninger krever sykehusbehandling. acetylsalisylsyre

Dispril Contraindications

Dispril Contraindications

Aktivt ulcus ventriculi. Overømfintlighet for salisylater.

Related Drugs - Central Nervous System

Back to top