07 Jan 2001

Clarityn (Loratadin) - Norge

Updated: 07 Jan 2001

Clarityn

Allergisk rhinitt og konjunktivitt. Histaminutløst hudbesvær.

Clarityn Description, Presentation and Dosage

Clarityn Description

Clarityn Drug Class Description

Perifere H 1 -reseptorer blokkeres i den tidlige histamininduserte fase. Hovedmetabolitten dekarboetoksyloratadin står for en god del av den kliniske effekten.

Clarityn Drug Description

Selektiv, perifer histamin 1 -reseptorantagonist. Har i kliniske studier ikke gitt sederende virkning. Gir ikke antikolinerge, adrenerge eller serotonin effekter i kliniske doser. Potenserer ikke effekten av alkohol eller diazepam.

Clarityn Generic Name

Loratadin

Clarityn Presentation

Clarityn Presentation

MIKSTUR 1 mg/ml: Clarityn: 1 ml inneh.: Loratadin. 1 mg, sacchar. 600 mg, const. q.s., aqua purif. ad 1 ml. Ferskensmak.
SMELTETABLETTER 10 mg: Clarityn-S: Hver smeltetablett inneh.: Loratadin. 10 mg, mannitol., acid. citric. Mintsmak.
TABLETTER 10 mg: Clarityn: Hver tablett inneh.: Loratadin. 10 mg, lactos. 71 mg, const. q.s.

Clarityn Manufacturer

Schering-Plough

Related Learning Zones

COPD Knowledge Centre

COPD Knowledge Centre

The COPD Knowledge Centre has been designed to provide healthcare professionals with free access to educational materials and disease awareness information. This includes information on the epidemiology, pathophysiology and symptoms of COPD and the latest guidelines for the diagnosis, treatment and management of the disease.

COPD-specific resources such as videosguidelinesinfographics, materials for your patients, upcoming events, useful websites and symposium videos and materials from ATS 2015 are available free of charge.

Symptomatic Asthma Knowledge Centre and CME

Symptomatic Asthma Knowledge Centre and CME

Focusing on the lack of symptomatic control in patients with asthma, the new Symptomatic Asthma Learning Zone, consisting of a Disease Awareness section and an RCGP-accredited CME, is free to access for all epgonline.org members, and has been designed to provide them with the information they need to effectively manage the symptoms of their patients with asthma.

Clarityn Dosage

Clarityn Adult Dosage

Mikstur: Barn: 2-12 år: <= 30 kg: 5 ml 1 gang daglig. Voksne og barn > 30 kg: 10 ml 1 gang daglig. Smeltetabletter: Voksne og barn > 30 kg: 1 smeltetablett 1 gang daglig. Smeltetabletten løser seg raskt på eller under tungen. Tabletter: Barn: 2-12 år: <= 30 kg: 1 / ² tablett 1 gang daglig. Voksne og barn > 30 kg: 1 tablett 1 gang daglig.

Clarityn Child Dosage

Antihistamin.

Clarityn Elderly Dosage

Overgang i placenta: Ikke klarlagt. Overgang i morsmelk: Utskilles i morsmelk i samme konsentrasjon som i plasma. Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt, bør derfor kun brukes hvis potensielle fordeler rettferdiggjør potensiell risiko for fosteret.

Clarityn Precautions, Reactions and Contraindications

Clarityn Special Precautions

Clarityn Special Precautions

Sikkerhet og effekt hos barn under 2 år er ennå ikke etablert. Ved sterkt nedsatt leverfunksjon bør dosen reduseres enten til 5 mg 1 gang daglig eller 10 mg hver annen dag.

Clarityn Adverse Reactions

Clarityn Adverse Reactions

Har ennå ikke sett tilfeller av overdosering, men hvis dette skjer bør brekninger fremkalles f.eks. med Brekkmiddel til barn.

Clarityn Contraindications

Clarityn Contraindications

Hypersensitivitet for noen av innholdsstoffene.

Related Drugs - Respiratory

Back to top