07 Jan 2001

Clarityn (Loratadin) - Norge

Updated: 07 Jan 2001

Clarityn

Allergisk rhinitt og konjunktivitt. Histaminutløst hudbesvær.

Clarityn Description, Presentation and Dosage

Clarityn Description

Clarityn Drug Class Description

Perifere H 1 -reseptorer blokkeres i den tidlige histamininduserte fase. Hovedmetabolitten dekarboetoksyloratadin står for en god del av den kliniske effekten.

Clarityn Drug Description

Selektiv, perifer histamin 1 -reseptorantagonist. Har i kliniske studier ikke gitt sederende virkning. Gir ikke antikolinerge, adrenerge eller serotonin effekter i kliniske doser. Potenserer ikke effekten av alkohol eller diazepam.

Clarityn Generic Name

Loratadin

Clarityn Presentation

Clarityn Presentation

MIKSTUR 1 mg/ml: Clarityn: 1 ml inneh.: Loratadin. 1 mg, sacchar. 600 mg, const. q.s., aqua purif. ad 1 ml. Ferskensmak.
SMELTETABLETTER 10 mg: Clarityn-S: Hver smeltetablett inneh.: Loratadin. 10 mg, mannitol., acid. citric. Mintsmak.
TABLETTER 10 mg: Clarityn: Hver tablett inneh.: Loratadin. 10 mg, lactos. 71 mg, const. q.s.

Clarityn Manufacturer

Schering-Plough

Free Medical Education Resources

Clarityn Dosage

Clarityn Adult Dosage

Mikstur: Barn: 2-12 år: <= 30 kg: 5 ml 1 gang daglig. Voksne og barn > 30 kg: 10 ml 1 gang daglig. Smeltetabletter: Voksne og barn > 30 kg: 1 smeltetablett 1 gang daglig. Smeltetabletten løser seg raskt på eller under tungen. Tabletter: Barn: 2-12 år: <= 30 kg: 1 / ² tablett 1 gang daglig. Voksne og barn > 30 kg: 1 tablett 1 gang daglig.

Clarityn Child Dosage

Antihistamin.

Clarityn Elderly Dosage

Overgang i placenta: Ikke klarlagt. Overgang i morsmelk: Utskilles i morsmelk i samme konsentrasjon som i plasma. Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt, bør derfor kun brukes hvis potensielle fordeler rettferdiggjør potensiell risiko for fosteret.

Clarityn Precautions, Reactions and Contraindications

Clarityn Special Precautions

Clarityn Special Precautions

Sikkerhet og effekt hos barn under 2 år er ennå ikke etablert. Ved sterkt nedsatt leverfunksjon bør dosen reduseres enten til 5 mg 1 gang daglig eller 10 mg hver annen dag.

Clarityn Adverse Reactions

Clarityn Adverse Reactions

Har ennå ikke sett tilfeller av overdosering, men hvis dette skjer bør brekninger fremkalles f.eks. med Brekkmiddel til barn.

Clarityn Contraindications

Clarityn Contraindications

Hypersensitivitet for noen av innholdsstoffene.

Related Drugs - Respiratory

Back to top