01 Sep 2009

Cimal (Cimetidin) - Norge

Updated: 01 Sep 2009

Cimal

Duodenalsår og benigne ventrikkelsår. Zollinger-Ellisons syndrom. Gastroøsofageal reflukssykdom. Profylakse mot ulcusresidiv hos pasienter som ikke har Helicobacter pylori-infeksjon i ventrikkel- eller duodenalslimhinnen, eller hvor utryddelse av Helicobacter pylori ikke har latt seg gjennomføre. Profylaktisk mot blødninger pga. stressulcus hos kritisk syke pasienter. Profylaktisk mot aspirasjonspneumoni.

Cimal Description, Presentation and Dosage

Cimal Description

Cimal Drug Description

Klassifisering/Virkningsmekanisme: Hemmer både stimulert og basal sekresjon av saltsyre og reduserer pepsinsekresjonen. Hemmer kompetitivt histaminets virkning på H ² -reseptorer i mavesekkens slimhinne. Klassifiseres derfor som en histaminerg H ² -reseptorantagonist. Histamin H ² -reseptorer finnes i de fleste organer og vev. Deres funksjonelle betydning i ulike vev er ukjent med unntak for mavesekkens slimhinne.

Cimal Generic Name

Cimetidin

Cimal Presentation

Cimal Presentation

TABLETTER 200 mg, 400 mg og 800 mg: Hver tablett inneh.: Cimetidin. 200 mg, resp. 400 mg et 800 mg, const. q.s. Fargestoff: Titandioksid (E 171). Filmdrasjert. Med delestrek.

Cimal Manufacturer

Alpharma

Related Learning Zones

Anti-Infectives Knowledge Network CDI

Anti-Infectives Knowledge Network CDI

The Anti-Infectives Knowledge Network – Clostridium difficile infection (AIKN-CDI), an initiative by Astellas Pharma EMEA, shares the expertise and experience of thought leaders in the therapy area of anti-infectives, with a particular focus on C. difficile infection.

Recent updates include ECCMID, ICDS, EBMT and ISICEM 2015 slide decks and congress reports, an infographic on ‘CDI in the EU’, data from the largest ever European clinician consensus report, as well as congress overviews, news reports and CDI expert perspectives.

Anti-Infectives Knowledge Network IFI

Anti-Infectives Knowledge Network IFI

The Anti-Infectives Knowledge Network – Invasive Fungal Infections (AIKN-IFI), an initiative by Astellas Pharma EMEA, assembles the experience and expertise of a number of thought leaders in the area of anti-infectives, with a particular focus on invasive fungal infections.

This free resource is regularly updated with congress highlights, industry reports, policy changes, clinical guidelines and downloadable material from major medical events, so make sure you return often.

August 2015 MYC/15/0023/EUa

Cimal Dosage

Cimal Adult Dosage

Voksne: Ved duodenalsår vanligvis 800 mg om kvelden eller 400 mg morgen og kveld. Dosen kan ved behov økes til 400 mg 3-4 ganger daglig eller forsøksvis 800 mg 2 ganger daglig. Ved ventrikkelsår vanligvis 400 mg morgen og kveld. Dosen kan økes til 400 mg 3-4 ganger daglig ved behov. Behandlingen bør vare i minst 4 uker ved duodenalsår og minst 6 uker ved ventrikkelsår selv om pasienten blir symptomfri tidligere. Ved profylaktisk langtidsbehandling av duodenalsår, gis 400 mg om kvelden eller om nødvendig 400 mg morgen og kveld, alternativt 800 mg om kvelden. Ved refluksøsofagitt anbefales 400 mg 2-4 ganger daglig i 4-12 uker. Ved Zollinger-Ellisons syndrom kan dosen økes til 2 g pr. døgn ved behov fordelt på 2-4 doser. Profylaktisk mot aspirasjonspneumoni: 300 mg 1 1 / ² -2 timer før intubasjon.

Til pasienter med nedsatt nyrefunksjon skal doseringen tilpasses pasientens kreatininclearance. Dersom en ikke har verdien for kreatininclearance, kan dosen beregnes etter serumkreatininverdiene. Det er viktig at ev. serumkreatinin bestemmes før behandling da cimetidin kan gi en økning av serumkreatinin initialt. Da cimetidin ikke gir øyeblikkelig symptomatisk bedring, kan det fortsatt være behov for antacida. Barn: Erfaringene er begrenset når det gjelder bruk av cimetidin til barn. For dosering: Se spesiallitteratur.

Cimal Child Dosage

Histaminerg H ² -reseptorantagonist.

Cimal Elderly Dosage

Overgang i placenta/morsmelk: Passerer placentabarrieren og utskilles i morsmelken. Bør ikke brukes ved graviditet og amming pga. manglende erfaring.

Cimal Precautions, Reactions and Contraindications

Cimal Special Precautions

Cimal Special Precautions

Ulcusdiagnosene skal verifiseres ved røntgen eller endoskopi. Refluksøsofagitt skal påvises endoskopisk og/eller ved biopsi. Instituering av langtidsbehandling må skje av spesialister eller ved sykehus. Forsiktighet bør utvises når det gjelder pasienter med tidligere lever- og nyreskader. Levertransaminasene bør følges under behandlingen. Pasienter med betydelig nedsatt nyrefunksjon må få redusert dose.

Før en starter behandlingen av ventrikkelsår er det meget viktig at en malign lidelse utelukkes ved gastroskopi og biopsi, da cimetidin kan gi symptomatisk bedring ved ventrikkelcancer og således maskere sykdommen. Det er ikke vist at profylaktisk behandling nedsetter residivfrekvensen av duodenalsår etter seponering. Cimetidin har symptomlindrende effekt ved refluksøsofagitt mens erfaringer om effekt ved langtidsbehandling foreløpig er begrensede. Bør ikke brukes til barn pga. manglende erfaring.

Cimal Adverse Reactions

Cimal Adverse Reactions

Meget lav akutt toksisitet. Dyreforsøk med ekstremt høye doser tyder på at kunstig respirasjon kan ha verdi. Akutt overdosering med opptil 20 g uten særlige bivirkninger er rapportert flere ganger. Fjernes fullstendig ved hemodialyse.

Related Drugs - Gastroenterology

Back to top