25 Aug 2009

Baklofen (Baklofen) - Norge

Updated: 25 Aug 2009

Baklofen

Spastisitet i skjelettmuskulaturen som skyldes sykdommer eller skader i medulla spinalis, f.eks. multippel sklerose og traumatisk myelopati. Cerebral spastisitet.

Baklofen Description, Presentation and Dosage

Baklofen Description

Baklofen Drug Class Description

Spinalt angrepspunkt. Reduserer mono- og polysynaptiske refleksoverføringer. Ved neurologiske sykdommer med økt muskelspenning har preparatet en gunstig effekt på spastisiteten (herunder klonus) og rigiditet. Baklofen kan således forbedre pasientens mobilitet samtidig som det letter passiv og aktiv fysioterapi.

Baklofen Drug Description

Baklofen er kjemisk i slektskap med gamma-aminosmørsyre (GABA), en inhibitorisk transmittor i sentralnervesystemet. Antinociseptiv effekt.

Baklofen Generic Name

Baklofen

Baklofen Presentation

Baklofen Presentation

TABLETTER 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.: Baclofen. 10 mg, resp. 25 mg, lactos. 40 mg, resp. 60 mg, const. q.s. Med delestrek.

Baklofen Manufacturer

NM Pharma

Related Learning Zones

CSU Knowledge Centre

CSU Knowledge Centre

This Knowledge Centre is intended for allergists, immunologists, dermatologists and other healthcare professionals involved in the treatment and management of Chronic Spontaneous Urticaria (CSU). In this resource, you will find a disease overview, symposia highlights platform, video channel and additional resources including an events calendar and useful external links.

Symptomatic Asthma

Symptomatic Asthma

Focusing on the lack of symptomatic control in patients with asthma, the new Symptomatic Asthma Learning Zone, consisting of a Disease Awareness section and an RCGP-accredited CME, is free to access for all epgonline.org members, and has been designed to provide them with the information they need to effectively manage the symptoms of their patients with asthma.

Baklofen Dosage

Baklofen Adult Dosage

For å unngå bivirkninger må dosering tilpasses individuelt. For å unngå gastrointestinale bivirkninger, bør tablettene tas til måltid eller sammen med melk. En initial dose på 5 mg × 3 er vanlig. Dosen kan deretter økes i løpet av 3 dagers intervall med 5 mg × 3 inntil en når den optimale dose. Den sistnevnte varierer mellom 30 og 75 mg pr. dag. I enkelte tilfeller anbefales initialt 5 mg daglig og deretter langsommere økning av dosen.

Bare til hospitaliserte pasienter kan det i spesielle tilfeller være tilrådelig å ordinere mer enn 100 mg pr. dag. Cerebral spastisitet: 5-15 mg daglig initialt. Langsom doseøkning avhengig av toleranse og klinisk effekt, forslagsvis 5 mg ikke oftere enn hver 3. dag.

Baklofen Child Dosage

Spasmolytikum.

Baklofen Elderly Dosage

Overgang i placenta: Teratologiske studier har vist at baklofen kan gi økt insidens av omphaloceles hos rotter i høyeste dose. Bør bare forskrives ved strenge indikasjoner til gravide, særlig i 1. trimester. Overgang i morsmelk: Passerer over i morsmelk, men i så små mengder at dette ikke synes å påvirke barnet.

Baklofen Precautions, Reactions and Contraindications

Baklofen Special Precautions

Baklofen Contraindications

Baklofen Contraindications

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Related Drugs - Rheumatology

Back to top