25 Aug 2009

Baklofen (Baklofen) - Norge

Updated: 25 Aug 2009

Baklofen

Spastisitet i skjelettmuskulaturen som skyldes sykdommer eller skader i medulla spinalis, f.eks. multippel sklerose og traumatisk myelopati. Cerebral spastisitet.

Baklofen Description, Presentation and Dosage

Baklofen Description

Baklofen Drug Class Description

Spinalt angrepspunkt. Reduserer mono- og polysynaptiske refleksoverføringer. Ved neurologiske sykdommer med økt muskelspenning har preparatet en gunstig effekt på spastisiteten (herunder klonus) og rigiditet. Baklofen kan således forbedre pasientens mobilitet samtidig som det letter passiv og aktiv fysioterapi.

Baklofen Drug Description

Baklofen er kjemisk i slektskap med gamma-aminosmørsyre (GABA), en inhibitorisk transmittor i sentralnervesystemet. Antinociseptiv effekt.

Baklofen Generic Name

Baklofen

Baklofen Presentation

Baklofen Presentation

TABLETTER 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.: Baclofen. 10 mg, resp. 25 mg, lactos. 40 mg, resp. 60 mg, const. q.s. Med delestrek.

Baklofen Manufacturer

NM Pharma

Related Learning Zones

Bedwetting Knowledge Centre and CME

Bedwetting Knowledge Centre and CME

The Bedwetting Knowledge Centre, independently reviewed for clinical accuracy by Søren Rittig, MD, DMSc, aims to equip healthcare professionals with the information and guidance they need to effectively diagnose, treat and refer patients with nocturnal enuresis. This mobile-optimised resource contains disease awareness information, best practice guidelines and a CME activity ‘Case Studies in Urology: Best Practice Management of Bedwetting’.

IL-17A in Psoriasis Knowledge Centre

IL-17A in Psoriasis Knowledge Centre

IL-17A in Psoriasis is intended for healthcare professionals involved in the treatment and management of patients with psoriasis. This resource has been developed primarily to discuss the role of the IL-17 pathway in the pathogenesis of psoriasis and the therapeutic potential of treatments directed towards IL-17A. Users can expect to find sections containing expert videos, clinical slide decks, congress highlights, key publications and links to useful resources.

This resource has been developed in collaboration with Novartis Pharma AG.

Baklofen Dosage

Baklofen Adult Dosage

For å unngå bivirkninger må dosering tilpasses individuelt. For å unngå gastrointestinale bivirkninger, bør tablettene tas til måltid eller sammen med melk. En initial dose på 5 mg × 3 er vanlig. Dosen kan deretter økes i løpet av 3 dagers intervall med 5 mg × 3 inntil en når den optimale dose. Den sistnevnte varierer mellom 30 og 75 mg pr. dag. I enkelte tilfeller anbefales initialt 5 mg daglig og deretter langsommere økning av dosen.

Bare til hospitaliserte pasienter kan det i spesielle tilfeller være tilrådelig å ordinere mer enn 100 mg pr. dag. Cerebral spastisitet: 5-15 mg daglig initialt. Langsom doseøkning avhengig av toleranse og klinisk effekt, forslagsvis 5 mg ikke oftere enn hver 3. dag.

Baklofen Child Dosage

Spasmolytikum.

Baklofen Elderly Dosage

Overgang i placenta: Teratologiske studier har vist at baklofen kan gi økt insidens av omphaloceles hos rotter i høyeste dose. Bør bare forskrives ved strenge indikasjoner til gravide, særlig i 1. trimester. Overgang i morsmelk: Passerer over i morsmelk, men i så små mengder at dette ikke synes å påvirke barnet.

Baklofen Precautions, Reactions and Contraindications

Baklofen Special Precautions

Baklofen Contraindications

Baklofen Contraindications

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Related Drugs - Rheumatology

Back to top