07 Jan 2001

Clamoxyl (amoxicilline) - Nederland

Updated: 07 Jan 2001

Clamoxyl

Infecties veroorzaakt door voor amoxicilline-gevoelige micro- organismen, zoals luchtweg-, urogenitale en gastro-intestinale infecties, infecties van huid en weke delen. Endocarditisprofylaxe bij risicopatienten.

Clamoxyl Description, Presentation and Dosage

Clamoxyl Description

Clamoxyl Drug Class Description

Oraal: Niet ernstige en matig ernstige infecties: Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: 500-750 mg elke 12 uur of 375-500 mg elke 8 uur. Kinderen jonger dan 10 jaar: 30 mg/kg lichaamsgewicht per dag in 2-3 doses. Dit is in het algemeen voor kinder

Clamoxyl Drug Description

Bactericide antibioticum uit de groep van aminopenicillinen. Het werkingsspectrum is breed en omvat Gram-positieve en Gram-negatieve bacterien. Ongevoelig zijn o.a. penicillinasevormende stafylokokken, indol-positieve Proteus-stammen, Pseudomonas, Klebsi

Clamoxyl Generic Name

amoxicilline

Clamoxyl Presentation

Clamoxyl Presentation

Capsule 375 mg, 500 mg. Suikervrije druppelvloeistof 100 mg/ml; 22,5 ml. Suikervrije suspensie 25 mg/ml, 50 mg/ml ('forte'); 100 ml. Tablet ('DuoDispers') 250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg. De druppelvloeistof bevat aspartaam 0,08 mg/ml; de suspensies van 25

Clamoxyl Manufacturer

SB-Farma

Related Learning Zones

Anti-Infectives Knowledge Network CDI

Anti-Infectives Knowledge Network CDI

The Anti-Infectives Knowledge Network – Clostridium difficile infection (AIKN-CDI), an initiative by Astellas Pharma EMEA, shares the expertise and experience of thought leaders in the therapy area of anti-infectives, with a particular focus on C. difficile infection.

Recent updates include ECCMID, ICDS, EBMT and ISICEM 2015 slide decks and congress reports, an infographic on ‘CDI in the EU’, data from the largest ever European clinician consensus report, as well as congress overviews, news reports and CDI expert perspectives.

Anti-Infectives Knowledge Network IFI

Anti-Infectives Knowledge Network IFI

The Anti-Infectives Knowledge Network – Invasive Fungal Infections (AIKN-IFI), an initiative by Astellas Pharma EMEA, assembles the experience and expertise of a number of thought leaders in the area of anti-infectives, with a particular focus on invasive fungal infections.

This free resource is regularly updated with congress highlights, industry reports, policy changes, clinical guidelines and downloadable material from major medical events, so make sure you return often.

August 2015 MYC/15/0023/EUa

Clamoxyl Dosage

Clamoxyl Child Dosage

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens zwangerschap. Amoxicilline gaat in geringe mate over in de moedermelk. Het risico voor het kind is te verwaarlozen, met uitzondering van de mogelijkheid van sensibilisatie.

Clamoxyl Elderly Dosage

Na parenterale of intrathecale toediening kunnen, vooral bij nierfunctiestoornissen, convulsies optreden. Therapie: diazepam.

Clamoxyl Precautions, Reactions and Contraindications

Clamoxyl Special Precautions

Clamoxyl Special Precautions

Kruisovergevoeligheid met andere penicillinen en cefalosporinen kan bestaan. Bij mononucleosis infectiosa of lymfatische leukemie moet men rekening houden met een hoge frequentie (60-100%) van exanthemen; het ontstaan berust op een ander gevoeligheidsmechanisme dan het normale; deze vorm van erytrodermie in de anamnese is geen contra- indicatie voor gebruik van penicillinen. Tussen penicillinen onderling en (in mindere mate) de penicillinen en cefalosporinen kan kruisresistentie voorkomen. Bij optreden van ernstige diarree de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen; in dat geval, evenals bij optreden van hemorragische colitis of overgevoeligheidsreacties, het gebruik staken. Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen komt voor.

Clamoxyl Adverse Reactions

Clamoxyl Adverse Reactions

Maagdarmstoornissen, vooral diarree; verder misselijkheid, braken, pruritus ani; zelden pseudomembraneuze colitis en hemorragische colitis. Allergische huidreacties, meestal maculopapuleuze rash, soms urticaria. Zelden: interstitiele nephritis, afwijkingen van het bloedbeeld (zoals agranulocytose, hemolytische anemie en trombocytopenie), ernstige anafylactische reacties (soms dodelijk), erythema multiforme, toxische epidermale necrolyse, Stevens-Johnson-syndroom, angio-oedeem. Na i.v. toediening, vooral bij hogere doses, kan lokale pijn optreden.

Clamoxyl Contraindications

Clamoxyl Contraindications

Overgevoeligheid voor penicillinen en cefalosporinen. De aspartaambevattende producten niet gebruiken bij kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie.

Related Drugs - Infectious Diseases

Back to top